Sogn og Fjordane Energi

Sogn og Fjordane Energi

Sørstrandsvegen 227

http://www.sfe.no

jannicke.lindvik@sfe.no

Kontakt

Jannicke Lindvik

magdalena.bujnicka@sfe.no

90573077

Om oss

SFE er den største energileverandøren i Sogn og Fjordane, og mellom dei store kraftselskapa på Vestlandet. Våre 250 engasjerte medarbeidarar jobbar i større fagmiljø innan elektro-, bygg- og maskinfag, IKT, energi, miljø, automasjon, krafthandel, marknad, sal, HR, økonomi, finans og kommunikasjon med meir.

”Vi skaper den fornybare framtida” er SFE sin visjon, og denne er felles for konsernet og selskapa i konsernet. Denne fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet. SFE er ein stor aktør i den norske kraftindustrien, med omfattande produksjon av fornybar energi, ansvar for over 4000 km linjenett og med ein engasjert leverandør av straum til husstandar og bedrifter over heile landet.


Det beste med å jobbe med oss

Det er eit godt og raust arbeidsmiljø i SFE-konsernet. Tilsette skal kome heim like heil kvar dag - både inni og utanpå. Vi har stor merksemd på det psykososiale arbeidsmiljøet. Tilsette har eit sterkt engasjement og eigarskap til verksemda vår, og gir tilbakemelding om at dei trivast og får høve til å utvikle seg og nytte kunnskapen sin.

Ledige stillingar