Rådgjevar Bilde

Rådgjevar - innovasjonsinfrastruktur

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Rådgjevar Vestland fylkeskommune Bergen, Sogndal Fulltid

Vil du vere med å skape eit framtidsretta og nyskapande Vestland? Vestland fylkeskommune har mål om auka verdiskaping, nye grøne arbeidsplassar og god innovasjonsinfrastruktur i heile fylket. Som rådgjevar skal du bidra med løysingar for å nå desse måla. Vi skal byggje vidare på kompetanse og ressursar i regionen for å utvikle eit variert og berekraftig næringsliv. Oppgåvene i stillinga omfattar brei kontakt med innovasjonsøkosystemet og våre samarbeidspartnarar i heile Vestland.

Arbeidsoppgåver

 • Identifisere og mobilisere ressursar og partnarskap for å styrke innovasjonsøkosystemet i fylket
 • Delta i og utvikle prosjekt og større satsingar
 • Planlegge og gjennomføre møte og samarbeidsarenaer
 • Saksbehandling og prosjektvurdering
 • Analysearbeid
 • Skrive politiske saker, rapportar og andre tekstar

Kvalifikasjonar

 • Høgare relevant utdanning på masternivå. Kandidatar med bachelorgrad og relevant erfaring kan bli vurdert for stillinga, men vil då bli tilsett som spesialkonsulent og ikkje rådgjevar.
 • God fagkompetanse om innovasjon og næringsutvikling
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftleg og munnleg
 • Strategiske evner

Det er ein fordel med:

 • Kunnskap om innovasjonsøkosystemet i Vestland

Personlege eigenskapar

Vi treng deg som:

 • er ryddig og systematisk med god gjennomføringsevne og evne til handtere komplekse prosesser og oppgåver på ein strukturert måte

 • er sjølvstendig, sjølvgåande og initiativrik

 • er ein lagspelar som initierer samarbeid og relasjonar

 • utviklar og delar kompetanse, kunnskap og erfaringar

 • er opptatt av rolla som samfunnsbyggar

 • har fagleg autoritet og varme

Vi tilbyr

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø

 • Gode offentlege pensjons- og forsikringsordningar

 • Løn etter avtale

 • Fleksibel arbeidstid

 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • Kontorstaden er fylkeshuset i Leikanger og/eller Vestlandshuset i Bergen

Her kan du bli betre kjent med oss: Jobb og karriere i Vestland fylkeskommune

Har du spørsmål eller berre lyst å høyre meir om jobben? Ikkje nøl med å ringe, vi fortel gjerne.

Andre opplysningar:

Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk.

Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste.