Vestland fylkeskommune Hovedbilde
Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norge

https://www.vestlandfylke.no/jobb-og-karriere-i-vestland-fylkeskomune/

jan.erik.weinbach@vlfk.no

Kontakt

Jan Erik Weinbach

jan.erik.weinbach@vlfk.no

404 08 981

Om oss

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Det beste med å jobbe med oss

Vi er opptekne av at vi skal trivast på jobb, og ha eit godt og uformelt arbeidsmiljø. Slik gjer vi kvarandre gode og skapar engasjement.

Ledige stillingar