Sognekraft AS Hovedbilde

Bli med på laget! Vi byggjer ny vasskraft i Sogn

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Prosjektleiarar/prosjektingeniørar Sognekraft AS Vik Fulltid
Sognekraft AS Logo

Sognekraft AS

Røysavegen 1
6893 Vik i Sogn
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Harald Fimreite
918 05 768

Søknadsfrist

18. september 2023 Søk på stillinga her

Sognekraft Produksjon satsar stort på bygging av fornybar vasskraft i Sogn. For tida er aktiviteten høg med bygging av Feios Kraftverk i Vik kommune. I tillegg arbeider Sognekraft Produksjon med planlegging av Offerdal kraftverk, samt nye mindre småkraftanlegg og fornying av andre eksisterande anlegg. Me søkjer difor etter initiativrik, samarbeidsvillig og resultatorientert prosjektleiar/prosjektingeniør i utbyggingsseksjonen. Personar med anna relevant kompetanse for prosjektgjennomføring kan også bli vurdert, då det er ynskje om å styrka utbyggingsavdelinga med to nye medarbeidarar.

Prosjektleiarar/prosjektingeniørar

Prosjektleiar skal sikre framdrift, kvalitet, økonomi og tryggleik i utbyggingsprosjekta. Prosjektingeniør skal delta på deloppgåver under planlegging og bygging av kraftverka, og gjennomføre byggeplasskontroll og kvalitetssikring av byggearbeida. Du vil jobbe med dyktige fagfolk og du har god kommunikasjon med alle involverte, i Sognekraft Produksjon, mot entreprenørar, konsulentar, grunneigarar, publikum og myndigheiter. Teamet på utbygging produksjon har i tillegg til prosjektleiing òg andre oppgåver i prosjekta som kontrollingeniør, HMS-ansvar eller byggjeleiing, gjerne fleire oppgåver i kombinasjon.

Me ser etter deg som

  • helst har høgare utdanning innan bygg- og anlegg, maskin eller elektro
  • har gjerne 3-5 års erfaring frå prosjektleiing eller prosjekteringsleiing.
  • legg vekt på god norsk skriftleg og munnleg formidling
  • gjerne har kjennskap til norsk regelverk, kontraktsstandardar (NS8407 og NS8405) og byggherreforskrifta
  • er ein lagspelar som er sjølvgåande, strukturert og målretta med god avgjerds- og samarbeidseigenskapar
  • i teamet er ein pådrivar i utvikling av lagånd og trivsel
  • har god energi til å gjennomføre prosjekt

Ta den unike moglegheita til å delta i utbygging av nye vasskraftanlegg innan fornybar energi i Sogn, og få ein arbeidsplass med fagleg fokus og spennande arbeidsoppgåver.

Kontorstad i Vik eller Sogndal.

Kontakt oss gjerne for ein uforpliktande prat om stillingane.

For meir informasjon ta kontakt med utbyggingssjef Harald Fimreite på telefon 918 05 768 eller konserndirektør produksjon Erlend Bårgard telefon 477 60 692.

Vi ønskjer betre kjønnsbalanse i konsernet og oppfordrar generelt kvinner til å søkje.

Send søknad og CV innan 18. september.