Prosjektrådgjevar Bilde

Prosjektrådgjevar

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Vestlandsforsking Sogndal Fulltid
Vestlandsforsking Logo

Vestlandsforsking

pb 163
6865 Sogndal
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Anne Karin Hamre
979 86 511

Søknadsfrist

1. september 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Har du lyst til å vere med å utvikle Vestlandsforsking vidare?

Vi har ledig ny, fast stilling innan prosjektadministrasjon og økonomi. Den som vert tilsett, vil få ei sentral rolle på instituttet, og eit nært samarbeid med leiinga.

Vestlandsforsking arbeider med regionale, nasjonale og internasjonale prosjekt, med ulike økonomi- og rapporteringsordningar. Vi hentar inntektene våre frå forskings- og utviklingsprosjekt, anten som oppdrag eller frå forskingsprogram. Årleg har vi om lag 100 forskings- og utviklingsprosjekt, som varierer i storleik og kompleksitet.

Arbeidsoppgåver

På grunn av ein permisjon på økonomiområdet i 1-1,5 år frå årsskiftet, vil hovudoppgåva for den nye medarbeidaren den første tida vere økonomistyring og -oppfølging, med budsjettarbeid, økonomirapportering, fakturering mv. på instituttnivå, og støtte til prosjektleiarar med økonomistyringa i budsjett.

På sikt vert prosjektadministrasjon ei sentral oppgåve. Dette inneber å utvikle gode system og rutinar for forskingsarbeidet ved instituttet. Ei anna viktig oppgåve vil vere kompetanseutvikling og støtte til forskarane i søknadsarbeid, økonomistyring i prosjekt, kontraktsarbeid og rapportering. Dette er særleg viktig i større prosjekt, som EU-finansierte forskingsprosjekt.

I tillegg vil du vere ei støtte til direktøren i arbeidet med å utvikle Vestlandsforsking.

Kvalifikasjonskrav

  • Master- eller bachelorgrad, helst innan økonomi. Gjerne med prosjektstyring og juss i fagkrinsen.
  • Solid økonomiforståing og erfaring frå økonomiarbeid
  • Erfaring med prosjektarbeid
  • Gode IKT-kunnskapar og erfaring med rapporterings- og analyseverktøy
  • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg ser vi gjerne at du har erfaring frå forskings- og utviklingsarbeid.

Om deg

  • Du tek ansvar og jobbar sjølvstendig
  • Du jobbar strukturert, er oppteken av kvalitet, og gjennomføring
  • Du kommuniserer og samarbeider godt
  • Du er fleksibel, og greier å handtere stor breidde i oppgåver og travle periodar
  • Du har eit overordna blikk, tek initiativ, og er ein pådrivar for å utvikle instituttet

Vi tilbyr

Vestlandsforsking arbeider systematisk for å sikre likeverd, mangfald og god kjønnsbalanse. Vi held til ved Campus Sogndal, i eit aktivt og innovativt miljø med både forsking, utdanning, idrett og entreprenørskap. Sogndal er kjend for flott natur og gode vilkår for friluftsliv. Regionsenteret har òg eit variert teneste-, fritids- og kulturtilbod.

Vi tilbyr fagleg interessante og utviklande oppgåver, godt arbeidsmiljø og gode velferdsordningar. Vi har velutvikla samarbeidsnettverk både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Løn etter avtale. Arbeidsstad er Sogndal.

Vestlandsforsking Kulturbilde