Vestlandsforsking Hovedbilde
Vestlandsforsking

Vestlandsforsking

pb 163

http://www.vestforsk.no

post@vestforsk.no

Kontakt

Monica Brugrand

mbr@vestforsk.no

99454456

Om oss

Vestlandsforsking i Sogndal er eit forskingsinstitutt som utfører forsking og utvikling for næringsliv, offentleg og sivil sektor. Vi er 37 tilsette i eit spennande fagmiljø som arbeider med forsking innan klima, miljø, energi, IKT, regional utvikling og reiseliv. Vi har lang tradisjon for internasjonalt forskingssamarbeid, og utfører både regionale og nasjonale forskingsoppdrag.

Vestlandsforsking Kulturbilde

Ledige stillingar

Type Stilling Stad Tilsettingsform Publiseringsdato
Trainee: Klima og miljø Sogndal Trainee 14-01-2023