Vestlandsforsking Hovedbilde
Vestlandsforsking

Vestlandsforsking

pb 163

http://www.vestforsk.no

post@vestforsk.no

Kontakt

Monica Brugrand

mbr@vestforsk.no

99454456

Om oss

Vestlandsforsking er eit forskingsinstitutt som utfører forskings- og utviklingsoppdrag for næringsliv og offentleg sektor. Vi er om lag 36 tilsette i eit spennande fagmiljø som arbeider med forsking innan klima, miljø, energi, reiseliv og teknologi og samfunn. Vi har ein lang tradisjon for internasjonalt forskingssamarbeid, og utfører både regionale og nasjonale forskingsoppdrag. Vestlandsforsking arbeider systematisk for å sikre likeverd, mangfald og god kjønnsbalanse.

Det beste med å jobbe med oss

Vi held til på Campus Sogndal, i eit aktivt og innovativt miljø med både forsking, utdanning, idrett og entreprenørskap. Sogndal er kjend for fantastisk natur og gode vilkår for friluftsliv. Les meir om korleis forskarane Malin, Agnes og Torbjørn skildrar Vestlandsforsking som ein kjekk, engasjerande og fleksibel arbeidsstad:https://www.vestforsk.no/nn/ledig-stilling

Vestlandsforsking Kulturbilde

Ledige stillingar