Vestland fylkeskommune Hovedbilde

Vi har ledig 100 % stilling som PP-rådgjevar innan vidaregåande opplæring.

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
PP-rådgjevar Vestland fylkeskommune Sunnfjord Fulltid
Vestland fylkeskommune Logo

Vestland fylkeskommune

Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norge
6863 Leikanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Margrethe Eikrem Aarset
41243344

Søknadsfrist

7. august 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Vestland fylkeskommune har rettleiingstenester for vidaregåande opplæring. Tenesta skal bidra til lærelyst og fremje læring for elevar og lærlingar. Vidare skal tenesta vere med å legge til rette for at flest muleg ungdom og vaksne fullfører vidaregåande opplæring. Vi har eit nært samarbeid med lærebedrifter, skular, kommunar og andre aktuelle instansar.
Vi har ledig 100 % stilling som PP-rådgjevar innan vidaregåande opplæring.

Arbeidsoppgåver

Bidra til at rettleiingstenestene leverer tenester med høg fagleg kvalitet i elevane og lærlingane sine læringsmiljø ved å:

 • hjelpe skular og lærebedrifter med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa betre til rette for elevar og lærlingar med særlege behov
 • utarbeide sakkunnige vurderingar der lova krev det
 • vere kontaktperson for lærebedrifter og skular
 • bidra til å skape fleirfagleg kompetanse i rettleiingstenesta
 • andre arbeidsoppgåver innanfor rettleiingstenesta kan vere aktuelle

Kvalifikasjonar

Masternivå frå universitet eller høgskule i relevante fag som til dømes pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi og:

 • minimum 5 år arbeidserfaring
 • kunnskap om lov, regelverk og offentleg forvalting
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne i norsk
 • rettleiingskompetanse og erfaring frå opplæring
 • førarkort kl.B
 • Annan relevant kompetanse og/eller erfaring kan erstatte kravet om mastergrad. Ein vert då tilsett i annan stillingsnemning.

Personlege eigenskapar

l stillinga ser vi etter deg som er:

 • lærevillig, fleksibel og har evne til å tileigne deg ny kunnskap
 • analytisk og viser god systemforståing
 • inkluderande og byggjer gode relasjonar
 • engasjert og har evne til å motivere
 • sjølvstendig og har evne til å løyse problemstillingar i team
 • ansvarsfull, målretta og systematisk

Personlege eigenskapar vert vektlagt

Vi tilbyr

Vi kan tilby eit spanande og breitt fagleg fellesskap der det blir lagt til rette for vidareutvikling av fagkompetanse.
Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande avtalar for rettleiingstenesta i Vestland fylkeskommune.

Andre opplysningar
Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk.

Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Den som skal tilsetjast må leggje fram godkjent politiattest.

Kontaktinformasjon

Margrethe Eikrem Aarset, leiar, 41243344

Arbeidsstad

Firdavegen 6
6800 Førde