Open søknad - vikararbeid i helse og omsorg

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stad kommune Stad Deltid
Stad kommune Logo

Stad kommune

Rådhusvegen 11
6770 Nordfjordeid
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Stad Kommune
57885800

Søknadsfrist

31. desember 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Einingane innan helse og omsorg i heile Stad kommune ønskjer fleire vikarar. Dersom du ønskjer å arbeide som tilkallingsvikar i helse og omsorg i kommunen er du velkomen til å søkje.

Arbeidsoppgåver

Vikararbeid i heimeteneste inkludert Bryggja omsorgssenter og Fossevegen bufellesskap, bu- og miljøtenesta, Hogatunet, Seljetunet og eining for helse.

Kvalifikasjonskrav

  • Alle som ønskjer det kan registrere open søknad for vikararbeid i helse og omsorg
  • Dersom du er aktuell vil du bli kontakta
  • Du er gjerne i eit relevant studieløp
  • Alle som arbeider i helse og omsorg må levere gyldig politiattest

Om deg

  • Du er interessert i andre menneske og i tenesteområdet
  • Du tek rettleiing og er flink til å følgje prosedyrar på arbeidsplassen

Vi tilbyr

  • Ekstravakter, tilkallingsavtaler og kortvarige vikariat
  • Du skriv timeliste

Merk at du likevel må søkje på utlyste faste stillingar, faste helgestillingar og langvarige vikariat i Stad kommune i eigne utlysningar.

Dersom du er ferdig utdanna og søkjer fast arbeid ber vi om at følger med på utlyste stillingar og legg inn ein søknad!

Med jamne mellomrom vil vi slette søkjarar som ikkje lenger er aktuelle for vikararbeid. Det er fint om du sjølv trekk søknaden din i webcruiter når du ikkje lenger er aktuell for vikararbeid.