Vi søker etter forretningsorientert økonomikonsulent og -eller rekneskapsfører

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Økonomikonsulent/ Autorisert rekneskapsfører Accountor HAFS Fjaler Fulltid

Om stillinga

Accountor er Nord-Europas største kjede innan økonomi- og rådgjevingstenester. Vi har spesialisert oss på programvareløysingar, rekneskap og outsourcing-finanstenester for å nå vårt mål, nemleg å hjelpe kundar med å oppdage og bruke moglegheitene ved moderne teknologi og digitalisering i sin arbeidskvardag! Rekneskapsbransjen er i stadig endring med stort fokus på elektroniske løysingar og effektivisering. Vil du være med oss inn i framtida på vår spennande reise?

Har du lyst til å bli ein del av vårt a+ team? Les vidare!

Accountor HAFS er lokalt eigd, og er franchisetakar i Accountor. Vi har hovudkontor i Dale og avdelingskontor i Leirvik. Det er viktig for oss at du trivst på jobben! Vi har i dag 14 dedikerte medarbeidarar der 12 sit i Dale og 2 i Leirvik. Vi har høg medarbeidartilfredsheit og høg kompetanse både fagleg og på systemsida. Vi er svært opptatt av å ta i bruk ny teknologi, og er i teten på dette området.

Ønskjer du å være med og utvikle næringslivet? Ser du etter ei stilling med utviklingsmoglegheit – og ser du etter ein arbeidsgjevar som kan løfte deg vidare? Då vil vi gjerne høyre frå deg!

Vi har no ca 400 kundar lokalt. Vi ønskjer å styrke vår satsing ytterlegare, og søker ein autorisert rekneskapsførar eller ein person som er villig til å lære seg faget med bakgrunn i si utdanning.

Arbeidsoppgåver

Rekneskap fra a til å, herunder ansvar for:

 • Bokføring, dokumentasjon og avstemmingar
 • Rapportering til kundar
 • Årsoppgjer, skattemeldingar og likningspapir
 • Kvalitetsoppfølging av oppdraga

Kvalifikasjonskrav

Økonomiutdanning på bachelornivå, med god fagleg innsikt i områda rekneskap, skatt og avgift.

 • God IT-forståing og lett for å forstå og ta i bruk ny teknologi.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne

Manglande formell utdanning kan kompenserast med relevant erfaring.

Om deg

Som person er du forretningsorientert, og du blir motivert av å prestere! Vi ser for oss at du er initiativrik, sjølvstendig og ser løysingar der andre ser utfordringar. Vidare er du positiv, og liker å bygge og ivareta gode relasjonar både med kollegaer og kundar.

Og ikkje minst ønskjer du vidare fagleg utvikling i eit hyggeleg og spennande miljø! Har du særlege kvalifikasjonar er det også aktuelt med ytterlegare ansvar utover det som er utlyst i stillinga.

Vi tilbyr

I Accountor blir du ein del av Nord-Europas største kjede innan vårt felt, og i ein bransje som er i ei spennande endring. Du vil få jobbe i eit sterkt fagleg miljø, omgitt av dyktige og framtidsretta kollegaer med ulike bakgrunnar.

Videre kan vi tilby:

 1. Interessante og utfordrande oppgåver
 2. Moglegheit til å bli autorisert rekneskapsførar
 3. Moderne løysningar til våre kundar og dermed ein meir spennande jobb for våre medarbeidarar
 • Ein jobb som tilbyr varig personleg utvikling
 • Fleksible arbeidstidsordningar

Vi kan også tilby konkurransedyktige vilkår, eit godt arbeidsmiljø, sosiale arrangement og kollegaer som vil jobbe ilag for å levere framtidas tenester til våre kundar!

Høyrest dette ut som noko for deg? Send inn din søknad med din motivasjon for stillinga, samt din oppdaterte CV. Vi gler oss til å høyre frå akkurat deg!

Arbeidstad vil vere Dale eller Leirvik, eventuelt i ein kombinasjon

Har du spørsmål om stillinga eller oss som selskap, kontakt dagleg leiar
Kim Frode Solheim tlf: 950 71 677, eller personalansvarleg Ragnhild Nordnes tlf: 410 80 498.