Accountor HAFS

Accountor HAFS

Dale Senter
6963 Dale

https://www.accountor.com/nb/regnskapskontor/dale-i-sunnfjord

hafs@accountor.no

Kontakt

Kim Frode Solheim

kim.solheim@accountor.no

950 71 677

Om oss

Accountor HAFS er lokalt eigd, og er franchisetakar i Accountor og våre spesialfelt er programvareløysingar, rekneskap og outsoursing-finanstenester. Alle vi som arbeider her har som mål å hjelpe kundar med å oppdage og bruke moglegheitane ved moderne teknologi og digitalisering.

Vi har i dag 14 dedikerte medarbeidarar der 12 sit i Dale og 2 i Leirvik. Vi har høg medarbeidartilfredsheit og høg kompetanse både fagleg og på systemsida. Vi er svært opptatt av å ta i bruk ny teknologi, og er i teten på dette området.

Ledige stillingar