Bli med på laget for å skape den fornybare framtida

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Maskiningeniør vasskraft Sogn og Fjordane Energi Gloppen Fulltid
Sogn og Fjordane Energi Logo

Sogn og Fjordane Energi

Bukta
6823 Sandane
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Kjetil Mardal, Fagleiar maskin
+47 95 14 41 87

Søknadsfrist

12. august 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Som tilsett i Sogn og Fjordane Energi er du med på laget for å skape den fornybare framtida, og vere ein aktiv bidragsytar til selskapet sitt målretta arbeid med klimanøytralitet og berekraft.

Dine oppgåver:

 • Prosjektarbeid knytt til nyutbyggingar, rehabilitering, oppfølgjing av drift og vedlikehald av kraftverk
 • Arbeid med vedlikehaldssystem og tilstandsvurdering for turbin, generator, lukeanlegg og andre kraftverkskomponentar
 • Arbeide med å vidareutvikle system for prediktivt vedlikehald og bidra i arbeidet mot eit meir tilstandsbasert vedlikehald i vår digitale kraftproduksjon
 • Driftsstøtte og inspeksjon av anlegg
 • Bidra til ei kontinuerleg utvikling av langsiktige vedlikehald- og rehabiliteringsplanar
 • Samhandling i ulike team på tvers av avdelingar
 • Vere ein del av faggruppe maskin i verksemda
 • Kontroll og arbeid med teknisk dokumentasjon
 • Oppfølging av eksterne leverandørar på prosjektering og levering av utstyr

Din bakgrunn:

 • Master-/bachelorgrad eller teknisk fagskule innan maskinfag
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning
 • Du har gjerne erfaring frå kraftselskap, konsulent- eller leverandørindustrien
 • Kjennskap til damsikkertheitsforskrifta og ev. kurs i damsikkerheit I og I
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskapar og generell systemforståing

Du er:

 • Samarbeidsorientert, kommuniserer godt med andre og er den gode lagspelaren
 • Kreativ, engasjert og nytenkande
 • Oppteken av HMS

Vi arbeider aktivt og målretta for å styrke mangfaldet i verksemda. Vi oppmodar særskilt kvinner om å søke på stillinga.