Lotteri- og stiftelsestilsynet Hovedbilde

Har du hol i CV-en eller nedsett funksjonsevne? Vi er på jakt etter deg

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
IT-interessert med hol i CV-en eller nedsett funksjonsevne? Lotteri- og stiftelsestilsynet Sunnfjord Trainee
Lotteri- og stiftelsestilsynet Logo

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Postboks 800
6805 Førde
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Falk Michael Tewes
95859348

Søknadsfrist

6. desember 2022 Søk på stillinga her

Du søker direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet på denne traineestillinga.

Søk traineestilling

Om stillinga

Er du ein person som likar å jobbe med menneske, og er nysgjerrig på korleis vi kan bruke teknologi for å effektivisere og automatisere oppgåver og prosessar? Då vil eininga vår for IT- og dokumenthandtering meir enn gjerne høyre frå deg.


Stillinga er ein del av traineeprogrammet i staten og er reservert for søkarar med høgare utdanning som har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en.
Her finn du informasjon om statens traineeprogram.

Eininga for IT- og dokumenthandtering jobbar med drift og utvikling av IT system, lagring og arkivering av dokument. Vi jobbar kontinuerlig med å betre og forenkle standard oppgåver, samt administrative prosessar med ny og moderne teknologi.

Du må gjerne komme med forslag til løysingar og utfordre korleis ting blir gjort i dag . Dine tankar og innspel er viktige i prosessen og blir godt tatt imot. Vi har ikkje fasiten på korleis arbeidet skal gjennomførast, men vi trur at vi kjem langt på veg ved å vere nysgjerrige, og ved å prøve og feile. Vi meiner at det er viktig at vi saman finn ut av endringar, og at vi kontinuerleg tilpassar oss nye krav og moglegheiter.

Microsoft sin Power Platform tilbyr mange spennande verktøy som kan hjelpe oss med å få dette til, mellom anna Power Apps, Power Automate, Power BI eller Sharepoint Online. Dette er den vegen vi vil gå, og då treng vi hjelp frå deg som kan støtte oss i dette arbeidet. Det er ingen krav om kjennskap til desse verktøya frå før. Det viktigaste er at interessa og nysgjerrigheita er på plass. Alt kan lærast.


Vil du vere med oss på denne vegen? Då håpar vi at du søker stillinga hos oss!

Arbeidsoppgåver

 • Automatisere dagens manuelle prosessar med hjelp av digitale verkty, bl. a Microsoft 365
 • Jobbe med Microsoft 365. Vi tilbyr deg kurs i dette, dersom dette er noko du ikkje har jobba med før
 • Vere ein god støttespelar for dei som sit med prosessansvar, og bidra med å finne gode løysingar for å erstatte dagens prosessar

Kvalifikasjonskrav

Til jobben treng vi deg som har høgare utdanning på høgskule/universitetsnivå på minimum bachelor nivå.

 • Kjennskap til Microsoft Power Platform er ein fordel, men du må ikkje nødvendigvis ha det
 • Interessert i teknologi og nysgjerrig på korleis vi kan bruke teknologi for å effektivisere og automatisere oppgåver og prosessar
 • Snakkar norsk og forstår engelsk for å kunne følge med på opplæringsvideoar, lese og forstå engelske bruksanvisningar

For å bli vurdert til stillinga, må du stadfeste at du er i målgruppa, ved å krysse av for nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en i søknaden.

Her finn du definisjon på nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Om deg

 • Sjølvstendig og motivert til å tileigne seg ny kunnskap
 • Evne og vilje til god samhandling
 • Likar å dele kunnskap med andre

Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

 • Midlertidig tilsetting i eitt år
 • Som ein del av traineeprogrammet vil du delta i eit obligatorisk medarbeidarutviklingsprogram i regi av DFØ
 • Stillinga er 100 prosent, men det kan vi endre ved behov for tilrettelegging

I tillegg tilbyr vi:

 • Eit tverrfagleg arbeidsmiljø med breitt samansett kompetanse og erfaringsbakgrunn
 • Positive og engasjerte medarbeidarar med stor interesse for fagområda sine
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver der du kan påverke din eigen arbeidskvardag
 • Gode velferdsordningar og generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjeld vidareutdanning, kurs og opplæring
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, som gir gunstige pensjons- og lånevilkår
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Moderne kontorbygg i Førde sentrum, med eige treningsrom og kantine
 • IA-bedrift

Lønn og stillingstittel blir fastsett på grunnlag av kvalifikasjonar og ansiennitet. Stillinga er utlyst som rådgivar/seniorrådgivar stillingskode 1434/1364. Det blir trekt 2 prosent til innskot i Statens pensjonskasse. Stillinga har ei prøvetid på seks månader.

Lotteri- og stiftelsestilsynet Kulturbilde