Ingeniør - vatn og avløp

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stad kommune Stad Fulltid

Om stillinga

Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som ingeniør på vatn og avløp (VA) i eining for kommunalteknikk.

Eining for kommunalteknikk har ansvar for all offentleg infrastruktur i kommunen - vassforsyning, avløpshandtering/overvatn, veg, park og kommunale hamner.

Den som vert tilsett i stillinga får oppmøtestad på Stad rådhus på Nordfjordeid.

Arbeidsoppgåver

 • Saksbehandling vatn og avløp - tilkobling til offentleg vatn og avløp, søknader om utslepp, private vatn- og avløpsanlegg
 • Yte fagleg støtte i dagleg drift av kommunen sitt vatn- og avløpsanlegg
 • Delta i overordna planlegging innan vatn og avløp, handlingsplanar m.m.
 • Rettleiing og informasjon til publikum og søkjarar
 • Ansvar for å følge opp prosedyrer
 • Anna arbeid ved behov
 • Avhengig av kompetanse vil også andre oppgåver bli lagt til

Kvalifikasjonskrav

 • Det er ønskeleg med bachelor-/mastergrad innan fagområdet vatn og avløp
 • Erfaring med behandling av vatn- og avløpssaker og offentleg forvaltning er ønskeleg, men oppfordrar også nyutdanna til å søkje
 • God kunnskap om og erfaring med relevant lovverk med vekt på plan- og bygningsloen og forurensningsloven.
 • God forståing og erfaring med moderne IKT- verktøy
 • God skriftleg og muntleg framstillingsevne på norsk
 • Førarkort (klasse B).

Om deg

 • Du er strukturert, serviceinnstilt og løysingsorientert
 • Du har gode samarbeidsevner og er omgjengeleg
 • Du trivast med høgt arbeidstempo
 • Tidlegare relevant erfaring og personlege eigenskapar vil bli lagt vekt på

Vi tilbyr

 • Eit dynamisk og spennande tverrfagleg fagmiljø
 • Interessante og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Dyktige og hyggelege kollegaer
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter kommunale vilkår i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk
 • Flyttegodtgjersle om du vil flytte til kommunen vår


Vi ber om at du lastar opp vitnemål og attestar saman med søknaden. Vi ber om relevante referansar av nyare dato. Stad kommune har 6 månader prøvetid.
Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unnatak må grunngjevast.
Ta gjerne kontakt for ein prat om stillinga!