Helsefagarbeidar

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Høyanger kommune Høyanger Fulltid

Om stillinga

100% fast stilling ved open omsorg Lavik frå snarast. Stillinga inneber arbeid både ved heimesjujkepleie og eining for menneske med nedsett funksjonsevne Arbeidstid turnus med arbeid 3 kvar helg. Kommunen har god grunnbemanning både i open omsorg og ved sjukeheimane der vi legg vekt på fagleg utvikling.

Arbeidsoppgåver

 • sikre forsvarlege pleie- og omsorgstenester ved eininga, og at oppgåver blir utført i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • dokumentere i kommunen sitt journalsystem,CosDoc
 • bidra til godt samarbeid med brukarar, pårørande og andre tenesteytarar

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning/autorisasjon som helsefagarbeidar/hjelpepleiar
 • behersker norsk skriftleg og munnleg
 • førarkort kl B

Om deg

 • evne til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre
 • er positiv, samarbeidsvillig og serviceorientert

Vi tilbyr

 • spennande og meningsfylte arbeidsoppgåver
 • triveleg og hektisk arbeidsmiljø med aktive og engasjerte og dyktige kollegaer
 • Lønn etter tariff
 • god pensjonsordning gjennom KLP.

Den som vert tilsett må legge fram tilfredstillande politiattest.