Høyanger kommune

Høyanger kommune

Postboks 159

http://www.hoyanger.kommune.no

postmottak@hoyanger.kommune.no

Kontakt

Høyanger kommune

postmottak@hoyanger.kommune.no

577 11 500

Om oss

Høyanger er ein industrikommune i Vestland fylke, der det bur i 4000 innbyggarar.

I kommunen blir det produsert «grøn» aluminium, superlette felgar og laks i verdsklasse. Med levande lokalsamfunn og mektige natur på begge sider av Sognefjorden er kommunen eit naturleg val for dei som ønskjer å bruke omgjevnadane sine til å skape og oppleve.

I sjølve kommunesenteret Høyanger ligg det som mange meiner er landets beste badeanlegg, Høyangerbadet. Her finn ein også Siplo Skisenter, som er ein av dei brattaste alpinbakkande i landet, og eit stort idrettsanlegg med eit rikt utval av baner og fasilitetar for dei treningsglade.

Høyanger sentrum er fylt med butikkar, serveringsstadar og ulike kommunale tilbod. Sentrum er ein attraksjon i seg sjølv, med sine unike bygg og anlegg med kulturhistorisk verdi.

I Høyanger er det mange små og store bygder fylt med liv. Her finner du 4H-klubbar, korps, ungdoms,-idretts- og turlag, foreiningar og organisasjonar som skapar eit rikt aktivitetstilbod, liv og røre. Jordbruket er viktig i Høyanger, i lag med industri og fiskeoppdrett. Næringslivet er variert, med alt frå mindre innovative gründerselskap til store hjørnesteinsbedrifter med ein internasjonal marknad.

Sjå denne flotte filmen for å bli betre kjend med Høyanger.


Velkommen til Høyanger!


Ledige stillingar

Type Stilling Stad Tilsettingsform Publiseringsdato
Barne- og ungdomsarbeidar Deltid 20-06-2024
Lærar - 2. gongs utlysing Fulltid 20-06-2024
Rådgjevar NAV Fulltid 12-06-2024