Luster kommune Hovedbilde

Heimehjelp

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Luster kommune søkjer medarbeidar til 100 % fast stilling som heimehjelp knytt til Gaupne omsorgssenter frå 01.11.22. Dei tilsette yter praktisk bistand til heimebuande i bygda, på omsorgsplassar og i omsorgsbustadar.

Arbeidsoppgåver

 • Gje praktisk bistand, yter heimehjelpsoppdrag til heimebuande
 • Vask av fellesareal

Kvalifikasjonskrav

 • Ønskjeleg med fagbrev innan reinhald / ev. relevant praksis
 • Må ha førarkort og disponere eigen bil i tenesta

Om deg

Me legg vekt på

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og evner til å arbeide sjølvstendig
 • Vere fleksibel og ha evne til å skape gode relasjonar til både brukarar og medarbeidarar

Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
 • Arbeid 3. kvar helg
Luster kommune Kulturbilde