Kinn kommune Hovedbilde

Forskings- og utviklingsavdelinga søker ny kollega!

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
FoU medarbeider Kinn kommune Kinn Fulltid

Kinn utdannings- og ressurssenter vann busetting- og integreringsprisen for sitt arbeid med flyktningar i 2022! No er vi på utkikk etter ein FoU-kollega som kan styrke vårt praksisnære og innovative arbeid med utvikling av likeverdige tenester.

Arbeidsoppgåver

Som ein medarbeidar i FoU-avdelinga vil du ta ansvar for å utvikle modellar, verktøy og metodar for kvalifisering av flyktningar, med særleg vekt på å:

-Bidra i utvikling og implementering av strategi for å få til god integrering
-Utvide føretakets prosjektportefølje med aktivt fokus på eigarskap
-Kunnskapsformidling internt og i relevante eksterne fora

Andre oppgåver kan leggast til stillinga.

Kvalifikasjonar

Mastergrad eller Phd som er fullført innan oppstart i stillinga. Vi er åpne for bakgrunn innan ulike fagfelt, det kan være t.d. juss, samfunnsvitenskaplege fag, innovasjon og entreprenørskap eller andre relevante fagkretsar.

Erfaring med prosjekt som metode er ein fordel. Vis gjerne til gjennomførte prosjekt i CV-en.

Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskaper.

Personlege eigenskapar

Vi er på utkikk etter deg som er oppgåveorientert, kreativ og offensiv samtidig som du er ein god lagspelar. Du er uredd og ser moglegheiter der andre ser utfordringar. Du er god på mentale puslespel. I tillegg til høg gjennomføringsevne har du eit brennande engasjement for fagleg innovasjon og utvikling.

Vi tilbyr

Spennande moglegheit til å påverke ein organisasjon i vekst og gjere ein forskjell for flyktningar.

Fleksibilitet og tverrfagleg samarbeid i oppdragsløysinga.

Eit arbeidsmiljø med stor mangfaldskompetanse og kjekke kollegaer frå ulike fagfelt og med ulike bakgrunnar.

24-månadars engasjement med moglegheit for forlenging.

Lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon

Trine Eide, Leiar FoU, 48282093, Trine.Eide@kinn.kommune.no
Grete Heggø Solheim, Avdelingsleiar, 41530144, Grete.Solheim@kinn.kommune.no

Arbeidsstad

Professor Gjelsvikveg 20
6900 Florø

Kinn kommune Kulturbilde