Luster kommune Hovedbilde

Fagarbeidar/Assistent bhg

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Det vert ledig 100 % fast og 30 % fast som fagarbeidar / assistent ved Gamlestova barnehage.

Gamlestova barnehage er ein 4 avdelingsbarnehage som ligg på Hafslo.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som fagarbeider / assistent


 • Menn vert oppmoda om å søkje
 • Tilsette må leggje fram politiattest av nyare dato
 • Søkjar kan bli invitert til intervju

Vi tilbyr

 • Utfordrande og interessante arbeidsoppgåver med fokus på leik og psykisk helse
 • Leikemiljø i endring med fokus på gjenbruk og fleksible løysingar
 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
Luster kommune Kulturbilde