Er du på jakt etter sommarjobb? Bilde

Er du på jakt etter sommarjobb?

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
NAV Økonomiteneste Sogndal Sommerjobb
NAV Økonomiteneste Logo

NAV Økonomiteneste

Sognefjordvegen 56
6863 Leikanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Ingeborg Husabø Bjørseth
48 29 44 14

Søknadsfrist

25. februar 2024 Søk på stillinga her

Vi har ledige stillingar som sommarvikarar på NAV Økonomiteneste (ØT) i perioden 10.06.24 til 09.08.24, med moglegheit for forlenging før og/eller etter. Vi utfører landsdekkande økonomitenester for NAV, med ansvar for både rekneskap, lønn, utbetalingar frå NAV og intern brukarstøtte på økonomiområdet. I tillegg til dagleg drift jobbar vi med utvikling og automatisering av økonomiprosessar. Vi har difor eit breitt spekter av spennande arbeidsoppgåver du kan bryne deg på – avhengig av kva fagleg bakgrunn du har.

Vi treng deg i hovudsak til å utføre dei løpande oppgåvene under ferieavviklinga. I tillegg har vi god erfaring med at sommarvikarane bruker sin ferske kunnskap til meir enn dagleg drift. Vikarane jobbar saman om ei utviklingsoppgåve, som utviklar både dei og oss, og skapar samhald i vikargruppa. Vi trur det gir ein ekstra dimensjon til sommaren hjå oss.

Arbeidsoppgåver

 • Sakshandsaming lønn og rekneskap
 • Fakturabehandling
 • Betaling og oppfølging
 • Andre førefallande oppgåver
 • Mogleg utviklingsoppdrag i tillegg til løpande driftsoppgåver

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning på universitets- eller høgskulenivå, eller er i gang med studiar innan økonomi
 • Evne til å arbeide systematisk, nøyaktig og effektivt
 • Gode digitale ferdigheiter

Personlege eigenskapar

 • Positiv og fleksibel
 • Nysgjerrig på nye arbeidsoppgåver
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Spennande jobb i eit stort fagmiljø
 • God opplæring
 • Lønn etter kvalifikasjonar
 • Trivelege kollegaer og godt arbeidsmiljø

Kven er vi?

NAV Økonomiteneste (ØT) er ein intern tenesteleverandør som leverer lønns- og rekneskapstenester til alle NAV sine statlege einingar. Dette inneber blant anna utbetaling av 560 mrd. kroner i årlege ytingar og rettleiing for NAV sine 22 000 tilsette. NAV Økonomiteneste har ei viktig rolle for å sikre god rekneskapskvalitet i NAV. Vi er 90 tilsette fordelt på tre seksjonar og er lokalisert på Leikanger i Sogndal kommune, Vestland fylke.

NAV Økonomiteneste Kulturbilde