Controller/økonomikonsulent - vikariat Bilde

Ønskar du interessante og utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Controller/økonomikonsulent - vikariat SIMAS IKS Sogndal Fulltid
SIMAS IKS Logo

SIMAS IKS

Festingdalsvegen 368, 6854 Kaupanger, Norge
6854 Kaupanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Aud Jane Beheim
480 14 074

Søknadsfrist

11. desember 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Controlleren vår skal i foreldrepermisjon. Me har i den samanheng ledig 100 % vikariat som controller/økonomikonsulent ved kontoret i Festingdalen på Kaupanger i perioden 01.01.2023 - 30.09.2024.

Spanande og varierte arbeidsoppgåver innan

 • Lønsarbeid
 • Delta i rapportering av nøkkeltal til leiing og styret
 • Delta i budsjettarbeidet
 • Delta i årsoppgjeret
 • Gjennomgang av rekneskap med Azets kvar månad
 • Utføre oppgåvene til økonomikonsulent og økonomisjef ved behov
 • Superbrukar på Tidsbanken, CoZone og Visma Business
 • Kontaktperson mot Telenor - ajourhald av telefonsystem
 • Kontakt mot kundar og leverandørar

Kvalifikasjonar

 • Høgare økonomisk utdanning
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglande utdanning
 • God språkleg og skriftleg framstillingsevne
 • God kjennskap til Exel

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Initiativrik og evne til å jobbe sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Bidreg positivt til eit godt arbeidsmiljø
 • Personlege eigenskapar blir vektlagt

Me kan tilby

 • Interessante og utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø
 • Løn i.h.t. avtale med pensjonsordning, for tida i KLP
 • Gode moglegheiter for fagleg utfordring
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidarar
 • Fleksitid
 • Heimekontor etter avtale

Spørsmål om stillinga

Spørsmål om stillinga kan rettast til økonomisjef Aud Jane Beheim på telefon 480 14 074 eller controller Julie Dvergsdal på telefon 481 25 419.