SIMAS IKS Hovedbilde
SIMAS IKS

SIMAS IKS

Festingdalsvegen 368, 6854 Kaupanger, Norge

http://www.simas.no

post@simas.no

Kontakt

Dagny Ugulsvik Alvik

dagny.alvik@simas.no

913 90 943

Om oss

SIMAS IKS er eit renovasjonsselskap som handsamar avfallet for omlag 28.000 innbyggjarar i Sogn. Me har fokus på å utnytte verdiane i avfallet og bidra til minst mogleg utslepp av klimagassar og miljøgifter- på ein kostnadseffektiv måte.

Det beste med å jobbe med oss

SIMAS har over 50 tilsette og jobbar kontinuerleg for eit godt arbeidsmiljø med fokus på verdiar og samhandling.

Ledige stillingar