Luster kommune Hovedbilde

Barnehagelærar, Solvorn

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Deltid

Om stillinga

Barnehagen er del av Solvorn oppvekstsenter saman med skule og SFO, og har éin avdeling med 18 plassar. Dette barnehageåret er det 13 barn i barnehagen frå 1-5 år.

På skulen er det i år 20 elevar i 1.-7. trinn. Oppvekstsenteret bruker nærmiljøet og har ein naturplass like i nærleiken. Gjennom året samarbeider skule og barnehage på ulike måtar og har ein del felles aktivitetar.

Barnehagen tek del i utviklingsarbeidet til Lustrabarnehagen der psykisk helsefremjande leikemiljø (STYD) og psykisk helsefremjande barnehagar (COS) er satsingsområde.

Det er ledig 80 % fast stilling som barnehagelærar hjå oss frå 1. des. 2022.

Stillinga vert omgjort til vikariat om det ikkje lét seg gjera å få tak i kvalifisert barnehagelærar.

Arbeidsoppgåver

 • delta i all aktivitet saman med ungane i barnehagen
 • delta i planlegging av aktivitetar både ute og inne
 • delta i utiklingsarbeidet til barnehagen
 • samarbeida med personale og heimane til barnas beste

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som barnehagelærar, evt anna pedagogisk høgskuleutdanning eller erfaring frå arbeid i barnehage

Om deg

Personlege eigenskapar

 • skapa gode relasjonar og trygge rammer
 • vera tydeleg og tilstades ovanfor barna og deira behov
 • vera spontan og løysingsorientert
 • kunna samarbeida godt med personale og heimane
 • delta aktivt i utviklingsarbeid
 • lika å leika og vera ute

Vi tilbyr

 • arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
Luster kommune Kulturbilde