Luster kommune Hovedbilde

Barnehagelærar - Indre Hafslo

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Det er ledig 100 % vikariat som barnehagelærar i perioden 01.08.22-31.03.23.

Indre Hafslo barnehage har to avdelingar med til saman 36 barnehageplassar, og er ein del av Indre Hafslo oppvekstsenter. Ved oppvekstsenteret er det også skule for 1. -7. steg, samt SFO. Komande skuleår blir det 39 elevar ved skulen.

Fokusområde i barnehagen inneverande år er inkluderande leikemiljø og fysisk aktivitet. Barnehagen bruker nærmiljøet aktivt, mellom anna uteområdet i skogen like ved. Indre Hafslo oppvekstsenter deltek saman med dei andre barnehagane i kommunen i eit fellesprosjekt om psykisk helsefremjande barnehagar.

Stillinga inngår som ei av fire pedagogstillingar i barnehagen.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som barnehagelærar, eventuelt anna utdanning som er likeverdig med barnehagelærarutdanning.
 • Relevant praksis er ønskjeleg.

Om deg

Personlege eigenskapar me vil leggje vekt på:

 • gode samarbeidsevner
 • kan jobbe systematisk
 • tydeleg vaksenperson som både er omsorgsfull og kan setje grenser
 • vere fleksibel og skape gode relasjonar til både born, foreldre og medarbeidarar
 • har god leikekompetanse
 • ser viktigheita av uteaktivitetar
 • takle høgt arbeidspress

Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
Luster kommune Kulturbilde