Luster kommune Hovedbilde

Barnehagelærar - Gaupne

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Det vert ledig inntil 100 % fast stilling som barnehagelærar ved Gaupne barnehage frå 15.08.2022.
Gaupne barnehage er den største barnehagen i kommunen med kapasitet på inntil 132 plassar fordelt på seks avdelingar. Det er per i dag om lag 30 tilsette i barnehagen. Barnehagen er praksisbarnehage for studentar frå HVL.

Barnehagen har vore under ombygging siste året og frå barnehagestart i august vil ny avdeling i tillegg til ny personalavdeling vera klare. Gaupne barnehage ligg flott til mellom mange fine turområde med kort veg til oppgradert utebase i Grindane og leikeområde i «Pulverheksskogen» på Grandane.

Satsingsområde er psykisk helsefremjande barnehage, inkluderande leikemiljø, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er eit godt fagmiljø i barnehagen der personalet er opptekne av fagleg og kollegial utvikling, barnets beste og foreldresamarbeid.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som barnehagelærar, eventuelt anna treårig pedagogisk utdanning på høgskulenivå med vidareutdanning i barnehagepedagogikk

Om deg

Personlege eigenskapar me vil leggje vekt på er:

 • gode samarbeidsevner
 • tydeleg vaksenperson som både er omsorgsfull og kan setje grenser
 • vere fleksibel og skape gode relasjonar til både born, foreldre og medarbeidarar
 • likar å vera ute
 • har god leikekompetanse
 • er ansvarsfull og lojal
 • er ein bidragsytar for å utvikle barnehagen vidare


Menn vert oppmoda om å søkja.

Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
Luster kommune Kulturbilde