Analytisk og nytenkande revisor

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Revisor til Stiftelsestilsynet Lotteri- og stiftelsestilsynet Sunnfjord Fulltid
Lotteri- og stiftelsestilsynet Logo

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Postboks 800
6805 Førde
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Siw Heggedal Longvastøl
900 74 974

Søknadsfrist

22. mai 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Vi søker etter ein revisor til Stiftelsestilsynet, som skal vere med å utvikle tilsynsarbeidet vårt saman med eit engasjert og sterkt fagmiljø.

Samfunnsoppdraget til Stiftelsestilsynet er å trygge norske stiftelsar og bidra til at stiftelsar kan vere ein attraktiv måte å utvikle samfunnet på. Det gjer vi ved å utarbeide og dele kunnskap, gi informasjon og rettleiing til styra i norske stiftelsar. Vi fører også tilsyn og kontroll med at stiftelsar etterlever regelverket, og at dei forvaltar midlane i tråd med formålet. Det ligg store verdiar i norske stiftelsar og målet er at mest mogeleg av desse midlane skal gå til formåla.

Som revisor hos oss får du ei viktig rolle i arbeidet med å forbetre korleis vi jobbar med risikoanalyse, og du vil vere ei økonomifagleg tyngde inn i tilsynsteamet vårt. Alle stiftelsar har revisor og det er viktig å utvikle samarbeidsflatene inn mot denne bransjen. Det gjeld også inn mot andre interesseorganisasjonar, offentlege aktørar og private kontrollinstansar, for å sikre samfunnsoppdraget.

Stillinga gir stor breidde og variasjon, og høve til å tenke nytt. Vi ser derfor etter deg som jobbar sjølvstendig, som nyttar handlingsrommet du får og du likar å sette deg inn i nye tema og område.

Du likar å jobbe med tal og samanstillingar, og har god forståing for rekneskap og revisjon. Vi ser etter deg som er analytisk, og som har lyst å jobbe tverrfagleg med å utvikle arbeidet i i Stiftelsestilsynet.

Har du spørsmål eller berre lyst å høyre meir om arbeidet? Ring oss, vi fortel gjerne om jobben.

Arbeidsoppgåver

 • Utøve tilsyn og kontroll etter stiftelseslova.
 • Forebyggande arbeid og utvikling av tilsynsmetode.
 • Analyse av rekneskap og økonomisk dokumentasjon.
 • Bistå i utvikling av strukturar for risikoanalyse.
 • Rettleiing og dialog med stiftelsar og samarbeidspartnarar.
 • Vere med å utvikle fagområdet.

Kvalifikasjonskrav

 • Master innan revisjon og rekneskap eller tilsvarande.
 • Bachelor med lengre og relevant erfaring kan erstatte krav om master.
 • Erfaring frå revisjon eller anna økonomistilling.
 • Fordel med erfaring frå privat revisjon, selskapsrett og analysearbeid.

Om deg

 • Du tek initiativ, er løysingsorientert og jobbar sjølvstendig.
 • Du samarbeider godt med andre og likar å jobbe tverrfagleg.
 • Du er strukturert og analytisk.
 • Du er samfunnsengasjert og har evne til å tenke heilskapleg.
 • Du har god skriftleg og munnleg framstillingsevne.

Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

 • eit tverrfagleg arbeidsmiljø med breitt samansett kompetanse og erfaringsbakgrunn
 • positive og engasjerte medarbeidarar med stor interesse for fagområda sine
 • varierte og utfordrande arbeidsoppgåver der du kan påverke din eigen arbeidskvardag
 • gode velferdsordningar og generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjeld vidareutdanning, kurs og opplæring
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse, som gir gunstige pensjons- og lånevilkår
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne kontorbygg i Førde sentrum, med eige treningsrom og kantine
 • IA-bedrift


Lønn blir fastsett på grunnlag av kvalifikasjonar og ansiennitet. Stillinga er utlyst som rådgivar/seniorrådgivar stillingskode 1434/1364. Det blir trekt 2 prosent til innskot i Statens pensjonskasse. Stillinga har ei prøvetid på seks månader.

Dersom du ønsker å reservere deg frå å stå på offentleg søkarliste må du opplyse om dette, og grunngi kvifor i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjorde sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista. Dersom oppmodinga di om reservasjon ikkje blir tatt til følge, varslar vi deg på førehand.

Å vere inkluderande og mangfaldige ser vi på som ein styrke. Vi ønsker tilsette med ulik kompetanse, ulike fagkombinasjonar, ulike perspektiv og ulik livserfaring. Vi legg til rette for tilsette som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan til dømes vere tekniske hjelpemiddel, tilpassing av møblar eller endring av rutinar, arbeidsoppgåver og arbeidstid.

Lotteri- og stiftelsestilsynet Kulturbilde