Leiar for barnevernstenesta

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stad kommune Stad Fulltid

Om stillinga

Stad kommune har ledig 100% fast stilling som leiar for barnevernstenesta frå og med 28.06.2022.

Arbeidsoppgåver

Leiar for barnevernstenesta har kommunalsjef for oppvekst og opplæring som sin næraste overordna. Fagleg ansvar, herunder mynde til å fatte vedtak etter Lov om barnevernstjenester, ansvar for fagutvikling, økonomistyring og personaloppfølging ligg til stillinga.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på høgskulenivå, i første rekkje barnevernspedagog eller sosionom med relevant vidareutdanning og erfaring i tråd med krav til kompetanse, jf. barnevernslova § 2-1 a)
 • Kjennskap til barnevernstenesta sitt samfunnsmandat
 • Erfaring frå kommunalt barnevern
 • God system- og rolleforståing

Om deg

 • Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse
 • Har gode leiareigenskapar
 • Har leiarutdanning eller er villig til å ta det
 • Har god økonomi-, system- og organisasjonsforståing
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Administrativ kompetanse
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt
 • Førarkort kl B

Vi tilbyr

 • Eit godt fag- og arbeidsmiljø og varierte oppgåver
 • Løn etter kommunalt avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Høve til kompetanseheving og vidareutvikling
 • Flyttegodtgjersle


Vi ber om at du lastar opp attestar og vitnemål saman med søknaden. Vi ber om referansar av nyare dato. Stad kommune har seks månader prøvetid.
Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unnatak må grunngjevast. For nærare informasjon om stillinga kan du ta kontakt med stabsleiar personal og kommunikasjon.
Politiattest skal leverast før ein byrjar i stillinga.
Vil du vite meir om stillinga, ta kontakt med kommunalsjef Harald Sivertsen på tlf. 980 79 873 eller personalsjef Heidi Kroken Bruland på tlf. 476 71 904