Lærar

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Høyanger kommune Høyanger Fulltid

Om stillinga

Vadheim oppvekstsenter har ledig 100 % stilling som lærar frå 01.08.22.
Politiattest må leggast fram for den som blir tilsett.

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Ønskje om å verte unntatt offentlegheit må handsamast i tråd med reglane i Offentleglova.

Kvalifikasjonskrav

Den som blir tilsett må ha godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskulen.
Vi ønskjer søkjarar som har grunnskulelærarutdanning 1-7, gjerne med engelsk og spesialpedagogikk i fagkrinsen sin.
God digital kompetanse og erfaring med klasseleiing er også eit føremon.

Om deg

Vi legg vekt på:- God relasjonskompetanse- Positivitet- Fagleg engasjement- Fleksibilitet- Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

- Høve til kompetanseutvikling
- Lokal avtale om ”Kompensasjon for erverva kompetanse”.
- Lønn etter gjeldande tariffavtale