Luster kommune Hovedbilde

Lærar

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Luster kommune Luster Fulltid

Om stillinga

Indre Hafslo skule har komande skuleår 38 elevar frå 1.-7. klasse, og er tredelt. Skulen er del av Indre Hafslo oppvekstsenter som også husar SFO og ein barnehage med to avdelingar.

Ved Indre Hafslo skule er me opptekne av kontinuerleg utvikling av det pedagogiske arbeidet. Arbeidet blir organisert i team på klassenivå og i samarbeid på tvers av klassane med andre lærarar og pedagogiske medarbeidarar.

Skulen vart bygd i 2007, og har gymsal, kjøken og bibliotek i tillegg til dei tre klasseromma. Uteområdet er stort, og i tillegg har me tilgang til eit skogsområde like ved der me har uteskule kvar veke.

Det er ledig 100 % fast stilling som lærar ved Indre Hafslo skule frå 1. august 2022. Stillinga inngår som ei av seks faste lærarstillingar ved skulen.

Arbeidsoppgåver


Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som grunnskulelærar, og då fortrinnsvis med 1-7 utdanning.
 • Fagkombinasjonen norsk, matematikk og engelsk er ønskjeleg, samt spesialpedagogikk.
 • Andre fagønskje er mellom anna kunst og handverk, musikk og kroppsøving.
 • Den som vert tilsett må pårekne å kunne arbeide på alle klassesteg og undervise i alle fag

Om deg

 • gode samarbeidsevner
 • at du kan jobbe systematisk og sjølvstendig
 • å ha tydelege vaksenpersonar som både er omsorgsfulle og kan setje grenser
 • fleksibilitet og det å skape gode relasjonar til både elevar, foreldre og kollegaer
 • å sjå etter nye vinklingar i eigen praksis
 • uteaktivitetar som ein viktig del av undervisinga
 • at du kan takle høgt arbeidspress

Vi tilbyr

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk
Luster kommune Kulturbilde