Trainee: prosjektingeniør Bilde

Enivest søker trainee: prosjektingeniør

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Trainee: prosjektingeniør Enivest Sunnfjord Trainee
Enivest Logo

Enivest

Firdavegen 5, 6800 Førde, Norge
6800 Førde
Sjå bedriftsprofil

Kontakt

Kåre Strømmen
+47 9189 5187

Søknadsfrist

15. mars 2021 Søk på stillinga her

Om stillinga

Enivest er det største IKT-selskapet heimehøyrande i Sogn og Fjordane. Vi tilbyr framtidsretta internettløysingar på ulike teknologiplattformar der fiber og fiberbasert breiband er det sterkaste vekstområde. Enivest arbeider aktivt med integrasjon av ulike tenester i nettet og er GET partnar på distribusjon av TV. Våre hovudprodukt er internett, datakommunikasjon, TV, video og telefonitenester.

Selskapet har i dag 60 tilsette med hovudkontor på Øyrane i Førde og er i stadig vekst og utvikling. Sjå meir informasjon på våre nettside: www.enivest.no

Kva kan vi gje deg som Trainee? Vi kan gje deg ein spennande start på karrieren din i eit innovativt og lærerikt miljø. Du får eigen mentor som syter for di faglege og personlege utvikling. Vi kan gi deg konkurransedyktig løn og moglegheit for fast tilsetting.

Du vil ta del i Framtidsfylket sitt traineeprogram, med oppstart i august.

Arbeidsoppgåver

 • Prosjektering, planlegging og prosjektleiing for utbygging av fibernett og annan infrastruktur
 • Oppfølging og koordinering av eksterne entreprenørar, installatørar, leverandørar og samarbeidspartnarar
 • Forhandlingar og utforming av kontraktar
 • Dokumentasjon av nett

Kvalifikasjonskrav

 • Høgare teknisk utdanning (ing./siv.ing). Relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning
 • Kunne jobbe strukturert med fleire samtidige prosjekt
 • Forståing for bygging av infrastruktur
 • Forståing for prosjektøkonomi
 • Erfaring med prosjektleiing
 • Førarkort klasse B (reiseverksemd må påreknast)
 • Norsk som arbeidsspråk

Felles krav til alle som søkjer stilling som søkjer Framtidsfylket Trainee:

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
 • Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Om deg

 • Du er ein engasjert og framsynt person som ønskjer å gjere ein forskjell, og som på sikt kan bli ein god leiar.
 • Du har sterk interesse for teknologi, er kreativ og initiativrik.
 • Du kan jobbe sjølvstendig, men også i team og på tvers av fagmiljøa.
 • Du har høg arbeidskapasitet og ønskjer å bidra positivt til vårt gode arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Vi kan gje deg ein spennande start på karrieren di i eit innovativt og lærerikt miljø.
 • Du får eigen mentor som syter for di faglege og personlege utvikling.
 • Vi kan gi deg konkurransedyktig løn og moglegheit for fast tilsetting.

Som Framtidsfylket Trainee får du:

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2021 til august 2022.