Akvahub AS Hovedbilde
Akvahub AS

Akvahub AS

Leirvik 64

https://akvahub.no/

post@akvahub.no

Kontakt

Asbjørn Dyrkorn Løland

asbjorn@akvahub.no

970 86 259

Om oss

Akvahub AS er ei felles forskings- og utviklingsavdeling for verksemder med tilknyting til havbruksnæringa. Sjølve verdiskapinga skjer i dei 9 eigarverksemdene, medan Akvahub si rolle er i forskings- og utviklingsfasen. Prosjekta som Akvahub engasjerer seg i skal bidra til ei meir berekraftig havbruksnæring.

Vi ynskjer å bidra til å utløyse utviklingspotensial ved å identifisere nyskapande moglegheiter hos eigarane våre. Vi organiserer og leiar utviklingsprosjekt og tilfører fagkompetanse på dei områda vi finn internt og nettverket vårt!

Og det heile skjer frå hovudkontoret vårt i Leirvik i ytre Sogn, samt frå distriktskontoret vårt sør i Bergen! Ta gjerne kontakt for ein uformell prat om kva vi kan få til saman enten du er jobbsøkjar eller ei verksemd som satsar på havbruk!

Det beste med å jobbe med oss

I Akvahub har du kontorplass i vakre i Leirvik i Sogn. Her blir du del av eit triveleg miljø, som også består av eigarbedrifta Multivolt. Med Sognefjorden som næraste nabo ligg alt til rette for fine turar og aktivitetar.

I Akvahub vil du alltid jobbe under same visjon: Akvahub ønsker å vere ei drivande kraft for ei bærekraftig utvikling av havbruksnæringa.

Velkommen til oss!

Akvahub AS Kulturbilde

Ledige stillingar