Digitaliseringsdirektoratet Hovedbilde

Har du god forståelse for tall og er kvalitetsbevisst?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
VIS VPB rådgiver seniorrådgiver - controller Digitaliseringsdirektoratet Sogndal Fulltid
Digitaliseringsdirektoratet Logo

Digitaliseringsdirektoratet

Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger, Noreg
6863 Leikanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Rita Bjørk
rita.bjork@digdir.no

Søknadsfrist

24. april 2024 Søk på stillinga her

Avdeling for virksomhetsstyring i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for plan og budsjett. Vi søker en controller som i hovedsak skal arbeide med oppfølging av regnskap, økonomi, analyser og rapportering. Rollen bistår seksjonssjef med oppfølging og kontroll av seksjonens oppgaver, herunder økonomistyring, regnskapsoppfølging og -analyse.

Seksjonen har i dag ti stillinger, som samarbeider tett med resten av direktoratet. Du vil inngå i et godt fagmiljø med en variert hverdag, hvor du får bidra til utvikling innen økonomi- og virksomhetsstyring. Du skal jobbe med helheten i Digitaliseringsdirektoratet og legge til rette for at ledelsen kan ta gode beslutninger. Direktoratet arbeider også med flere viktige oppgaver hvor du kan få en sentral rolle: bl.a. i innføring av statlige regnskapsstandarder (SRS), virksomhetsstyringsprosess og -system, nye finansieringsmodeller, håndtering av merverdiavgift ved inntektsføring, og automatisering av utfakturering.

Kjenner du at dette inspirerer deg? Da kan det være at Digdir er det rette valget for ditt neste steg.

Arbeidsstedet er Oslo, men søkere med arbeidssted Brønnøysund og Leikanger vurderes også.

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll og oppfølging av regnskap og månedlig økonomirapportering, både internt og til overordnet departement
 • Årsoppgjør og utarbeidelse av årsregnskap
 • Gjennomføre økonomiske analyser av regnskap
 • Bidra i arbeidet med budsjett og utvikling av styringsinformasjon
 • Delta i sentrale utredningsoppgaver som påvirker direktoratets økonomistyring
 • Innføre statlige regnskapsstandarder (SRS) og etablere åpningsbalanse
 • Bidra i kontakten med Riksrevisjonen og DFØ
 • Rådgivning og opplæring

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • bachelor- eller mastergrad innen økonomi, revisjon eller annen relevant utdanningsretning
 • lang erfaring innen fagområdet kan erstatte formell kompetanse
 • erfaring fra virksomhetsstyring, regnskap, budsjett og/eller økonomisk analyse

Du bør ha:

 • kunnskap om statlig økonomiregelverk, statlige budsjettprosesser og god regnskapsforståelse i statlig sektor
 • kjennskap til målstyring
 • kjennskap til porteføljestyring
 • erfaring fra bruk av økonomisystemer f.eks. Unit4 og Excel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • har god forståelse for tall og liker å arbeide med analyser
 • er nøyaktig, strukturert og med evne til selvstendig å planlegge og gjennomføre oppgaver
 • er serviceinnstilt, liker å bidra og samarbeide i faglig team, og deler kunnskap med andre
 • har høy arbeidskapasitet, overholder tidsfrister og liker varierte arbeidsoppgaver
 • er utviklingsorientert, opptatt av å videreutvikle økonomifunksjonen og utnytte digitale løsninger

Vi tilbyr

 • godt arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver på et felt preget av høy utviklingstakt og et spennende samfunnsoppdrag
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • lønn som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr 509 300 - kr 870 900 per år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av landets beste pensjonsordninger med blant annet gunstige boliglån og gode forsikringsordninger
 • personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • du får fleksitid, sommertid og mulighet for to timer trening per uke i arbeidstiden
 • hybrid arbeidshverdag med mulighet for at det veksles mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vil du vite mer?

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne

Fung. seksjonssjef Rita Bjørk
E-post: rita.bjork@digdir.no
Telefon: 976 80 267

Avdelingsdirektør Thuan Tande-Pham
E-post: thuan.tande-pham@digdir.no
Telefon: 990 44 668

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT.

Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.