Jobbe globalt med utviklingsspørsmål for en bedre framtid?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
UNV 22 (United Nations Volunteers) Norec Fulltid

Om stillinga

UNV (United Nations Volunteers) er en FN-organisasjon som siden 1971 har bidratt i freds- og utviklingsarbeid i rundt 130 land over hele verden.

Over 10.000 deltakere i UNV-programmet jobber årlig etter de tre pilarene i FN: utvikling, fred og sikkerhet, og menneskerettigheter.

Norge finansierer hvert år flere stillinger i UNV-programmet, og gir med dette unge nordmenn muligheten til å engasjere seg i arbeidet med bærekraftsmålene der behovene er størst.

Hva gjør en UNV?

Et UNV-oppdrag er begynnerstilling innen FN-systemet, og passer godt for deg som har noe arbeidserfaring.

Som UNV vil du jobbe tett med lokale samarbeidsorganisasjoner der du blir stasjonert. Du får der muligheten til å bidra med din kompetanse for å løse ulike utfordringer innen utvikling, fred og sikkerhet, og menneskerettigheter. For organisasjonene lokalt er bistand fra UNV viktig for å gjennomføre ulike oppdrag, og som UNV får du jobbe for en bedre framtid der behovet er størst.

Oppdraget som UNV varer vanlegvis ett år, med mulighet for ett års forlengelse

Ledige UNV-muligheter

For tiden er disse UNV-oppdragene mulig å søke på:

 • Business and Human Rights Project Officer, UNV Specialist with UNDP in Indonesia.
 • Private Sector Development Specialist with focus on Blue/Green Economic Growth, with UNDP in Guinea Bissau.
 • Green Transition Specialist, with UNDP in Turkey.
 • Monitoring and Evaluation (M&E) Officer, UNV Specialist with IOM in Ghana.
 • Junior Analyst – Economic transformation and Blue Economy, UN Youth Volunteer with FAO in Cape Verde.
 • Climate change adaptation and mitigation Junior Officer, UN Youth Volunteer with UNDP in Columbia.

Rekrutteringen organiseres direkte av den enkelte FN-organisasjonen gjennom United Nations Volunteers, og du søker alle stillingene via denne linken.

Søknadsfrist er 17. juli, men vi anbefaler at søknaden sendes i god tid før fristen går ut.

Hvofor bli UNV?

Som UNV får du:

 • arbeide aktivt med utfordringer innen ulike utviklingsspørsmål globalt
 • nye ferdigheter og muligheten til å vokse, både professionelt og personlig
 • verdifull internasjonal erfaring innen ditt fagfelt
 • et nettverk både av UNVer og andre professionelle innen FN og samarbeidende organisasjoner
 • en god introduksjon til det å jobbe i FN-systemet og internasjonalt samarbeid

Gjennom UNV-programmet får du:

 • utbetalt en basis lønn som dekker bolig
 • forsikring
 • betalt ut og hjemreise
 • tillegg om du har med deg familie

Kvalifikasjonskrav

 • Du er norsk statsborger og bor i Norge
 • Du har yrkesutdanning eller akademisk bakgrunn
 • Du har noe yrkeserfaring
 • Du har gode språkkunnskaper i ett eller flere av FNs offisielle språk (engelsk, fransk, spansk, russisk, kinesisk)

Interessert i å vite mer om UNV-programmet?

Norec koordinerer UNV-programmet på vegne av Utenriksdepartementet. Vi har et eget team som jobber med denne typen rekruttering, og vi vil gjerne at du tar kontakt med oss.

Kontakt oss på e-post om du har spørsmål eller vil vite mer om UNV-programmet: fn_stillinger@norec.no