Undervisningsstilling, Sandane skule

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Gloppen kommune Gloppen Fulltid
Gloppen kommune Logo

Gloppen kommune

Grandavegen 9
6823 Sandane
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Linn Kristin Øren
578 83 800

Søknadsfrist

7. august 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Sandane skule er ein fulldelt 1-7 skule med to parallellar og om lag 250 elevar. Besøk kommunen si nettside for informasjon om kommunen og skulen.

Vi lyser ut ledig undervisningsstilling for komande skuleår. Stillinga er vikariat for skuleåret 22/23.

Kvalifikasjonskrav

 • godkjend pedagogisk utdanning for arbeid som grunnskulelærar 1-7 eller 5-10 eller faglærarar. Det er viktig med basisfag og krav om formell kompetanse
 • fleire basisfag (norsk, engelsk, matematikk), spesialpedagogikk vert lagt vekt på ved tilsetjing.
 • digital kompetanse.
 • god kommunikasjonsevne med stødig nynorsk rettskriving og godt norsk talemål.
 • undervisningserfaring, god kompetanse på klasseleiing og røynsle som kontaktlærar.
 • gode personlege eigenskapar som samarbeidsevne, relasjonskompetanse, systematikk,
 • inkluderande klasseleiing og bidrag til eit godt arbeidsmiljø.
 • menn vert særleg oppmoda til å søkje.

Vi tilbyr

 • Løn etter tariff i samsvar med godkjend utdanning og praksis
 • Variert arbeid i positivt miljø i skular med høg fagleg standard
 • Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår
 • Det må leverast politiattest før tiltreding.