Trainee: Digital forretningsutviklar Bilde

Er du vår nye trainee innan digital forretningsutvikling?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Trainee: Digital forretningsutviklar Visit FjordKysten og Sunnfjord Kinn Trainee
Visit FjordKysten og Sunnfjord Logo

Visit FjordKysten og Sunnfjord

Strandgata 30
6900 Florø
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Marita Solheim
+47 97 78 46 18

Søknadsfrist

28. april 2023

Du søker traineestilling hos Visit FjordKysten og Sunnfjord, men søknaden sender du til Framtidsfylket.

VisitFjordKysten og Sunnfjord er destinasjonsselskapet for reiselivsnæringa i kommunane Solund, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Kinn og Sunnfjord.

Vi skal gjennom målretta marknadsføring skape reiselyst til FjordKysten og Sunnfjord. Hovudoppgåvene våre er:

 • marknadsføring og sal
 • produktutvikling og kompetanseheving
 • medverke til auka trafikk heile året
 • lokal verdiskaping
 • betre lønsemd og konkurranseevne for medlemsbedriftene.

Prinsippet om ei berekraftig utvikling skal vere gjennomgåande for all aktivitet i verksemda vår og for destinasjonen. Vi har fokus på god samhandling, begeistring og engasjement, og formidlar ekte og særeigne opplevingar.

Om stillinga

Som digital forretningsutviklar vil du jobbe saman med resten av teamet i selskapet, og i tett kontakt med våre medlemer, for å utvikle eksisterande digitale plattformar og forretningsområder. Du vil også jobbe med å utvikle nye tiltak som bidreg til digital innovasjon og utvikling for selskapet og medlemane våre.

Du er engasjert, sjølvstendig og har gode samarbeidsevner, og blir motivert av å skape verdiar og resultat. Du har god oversikt over digitale løysingar. Om du i tillegg er glad i ekte natur- og kulturopplevingar og vil vere med på å løfte vår destinasjon til det neste spanande reisemålet i Noreg, då er du rett person for oss!

Få eit unikt år saman med oss i havgapet

Som trainee hos oss blir du del av eit team som brenn for å vise verda vår storslåtte natur, kulturopplevingar og levesett i ein hittil urørt del av Noreg reiselivsmessig. Vi er eit lite team på 4 tilsette som jobbar på tvers av dei ulike områda av destinasjonsarbeidet, og vi vektlegg tett kontakt med våre medlemer og samarbeidspartar.

Vi har kontor både i Solund, Dale, Førde og Florø, med samling inntil to dagar i veka på vårt hovudkontor i Florø. Vi vektlegg også felles samlingar utanfor kontoret, der vi kombinerer det å bli betre kjent med våre medlemer og lokale reisemål med interne workshops eller møter med samarbeidspartnarar. For å trivast hos oss må du altså evne både å jobbe sjølvstendig og i team. Du får også store moglegheiter til å sette ditt avtrykk på selskapet og destinasjonen si utvikling.

Høyrest dette ut som noko for deg? Då håpar vi å høyre frå deg!

Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar Marita Solheim på marita@fjordkysten.no eller tlf +47 97 78 46 18.

Som Framtidsfylket-trainee får du:

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Vestland fylke
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur
 • Vestlandet 💚

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket-trainee:

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter studium
 • Du må forstå og kunne kommunisere på norsk. Sjå elles arbeidsgjevar sine krav for språkkunnskap

Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2023 til august 2024.

Visit FjordKysten og Sunnfjord Kulturbilde