Vertskap i turistinformasjon Bilde

Har du lyst på ein spennande jobb i sommar?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Vertskap i turistinformasjon Ullensvang kommune Ullensvang Sommerjobb

På turistinformasjonane i Odda og Jondal søkjer me deg som ønskjer å hjelpe turistar med informasjon om Ullensvang og som vil bidra til at turistane kjenner seg velkomne i kommunen.

I denne vertskapsrolla må du ta godt imot turistane og formidle informasjon om overnattingstilbod, aktivitetar, arrangement, transport og liknande. Arbeidsoppgåvene dine vil vera å formidle informasjon til turistar på engelsk og norsk i person, på telefon og på e-post.

Me søkjer etter deg som:

  • Er serviceinnstilt og profesjonell i møtet med turistar.
  • Er god i engelsk og norsk både munnleg og skriftleg.
  • Har god kjennskap til området der den aktuelle turistinformasjonen ligg.
  • Er ansvarsfull, sjølvstendig og lærevillig.
  • Er over 18 år. Søkjarar over 16 år kan vurderast.

Det er størst behov for sesongmedarbeidarar frå juni til ut august. I tillegg er det positivt om ein har høve til å jobbe i mai og september, spesielt i helger.

Turistinformasjonane har ulike opningstider. Ein arbeidsdag vil vera på 7,5 time innanfor tidsrommet kl. 09-19 i Odda og innanfor kl. 09-17 i Jondal. Ein vil vera fleire på jobb innanfor desse tidsromma. Arbeid minst kvar 3. helg må reknast med.

Me ber om at du i søknaden spesifiserer om du ønskjer å jobbe i Odda eller Jondal og kva tidsrom du kan jobbe i.

Løn etter tariff.

Søknadsfrist: me handsamar søknadar fortløpande

Velkomen som søkjar!