Sjukepleiar på natt ved heimetenesta Gloppen, fast stilling

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Gloppen kommune Gloppen Fulltid
Gloppen kommune Logo

Gloppen kommune

Grandavegen 9
6823 Sandane
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Cecilie M. Helgheim
578 83 800

Søknadsfrist

30. juni 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Vi har ledig 80 - 100 % fast stilling som sjukepleiar på natt, med oppstart 1. september.

Arbeidsoppgåver

 • Den tilsette skal utføre sjukepleiaroppgåver i heimetenesta. Det er ansvar for administrering av medisin, stell og pleie i heimen, i samarbeid med pasient og pårørande.
 • Arbeid kvar 3. helg

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent utdanning som sjukepleiar
 • Gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg
 • Førarkort for personbil

Om deg

 • Vår nye medarbeidar må vere ansvarsbevisst, ha evne til samarbeid og kunne jobbe både sjølvstendig og i eit arbeidsfellesskap.
 • Det vert lagt vekt på at medarbeidar er endringsdyktig, fleksibel og har ei reflektert holdning i praksis.
 • Vi ønskjer ein person med godt humør, som trivast med utfordringar og varierte arbeidsoppgåver på natt.

Vi tilbyr

 • Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.
 • Moglegheit for auka stillingsprosent , 80-100%
 • For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader.
 • Det må leverast tilfredsstillande politiattest før tiltreding.