Sjukepleiar i medlevarturnus - Miljøarbeidertenesta

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Gloppen kommune Gloppen Fulltid
Gloppen kommune Logo

Gloppen kommune

Grandavegen 9
6823 Sandane
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Synnøve Marie Hestenes
578 83 800

Søknadsfrist

16. oktober 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Vi har ledig to 100% stillingar i medleverturnus med arbeid to (til to og eit halvt) døgn, etterfulgt av seks døgn fri.

Arbeidsoppgåver

 • Heilskapleg pleie og omsorg
 • Legemiddelhandtering
 • Primærkontaktansvar, koordinering og oppfølging av ansvarsgrupper
 • Tverrfaglig samarbeid, og samarbeid med pårørande
 • Sikre at gjeldande lovverk, og vedtak etter helse og omsorgestenestelova blir fulgt
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak
 • Opplæringsansvar for kollagaer/studentar

Kvalifikasjonskrav

 • Sjukepleiar med norsk autorisasjon

(Vernepleiar med relevant erfaringsbakgrunn kan bli vurdert dersom vi ikkje får kvalifiserte sjukepleiarar)

 • Gode IKT-kunnskapar
 • Ynskjeleg med erfaring frå somatikken
 • Ynskjeleg med erfaring frå arbeid med målgruppa
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt i stor grad
 • Førarkort klasse B

Om deg

 • Evne til å skaffe deg oversikt og jobbe strukturert og planmessig
 • Initiativrik og ansvarsbevisst
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og å ta sjølvstendige avgjerslar
 • Godt humør, god omsorgsevne og relasjonskompetanse.
 • Pådrivar for å skape ei god teneste og bidreg til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Eit tverrfagleg arbeidsmiljø, med fokus på fagleg og personleg utvikling.
 • Medlevarturnus, med arbeid kvar 4 helg.
 • Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.
 • Ein arbeidsplass som er ein inkluderande arbeidsplass bedrift (IA bedrift)

WwbC-ID: 4563453079