Høgskulen på Vestlandet Hovedbilde

Samfunnskontakt - regional utvikling

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Høgskulen på Vestlandet Sunnfjord Fulltid
Høgskulen på Vestlandet Logo

Høgskulen på Vestlandet

Inndalsveien 28
5063 Bergen
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Avdelingsleder John A. Tveit
55 58 75 02 / 980 28 771

Søknadsfrist

16. januar 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for samfunnskontakt - arbeidsliv og livslang læring, campus Førde, har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver for rollen som samfunnskontakt
Om stillingen
HVL etablerte 1. september 2021 Avdeling for samfunnskontakt - arbeidsliv og livslang læring.
Avdelingen skal bidra til at HVL er en synlig og attraktiv institusjon og samarbeidspartner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen skal være en pådriver for å videreutvikle eksternt samarbeid, styrke HVLs posisjon som en relevant kunnskaps- og kompetanseaktør og legge til rette for innovasjon og utvikling gjennom god samhandling med samfunns-, arbeids- og næringsliv.
Vi søker nå etter rådgivere/seniorrådgivere for rollene som samfunnskontakt ved våre campus i Bergen, Førde og Haugesund.
Denne utlysingen gjelder stilling som samfunnskontakt med arbeidssted Førde.
Dersom du er interessert i å søke stillingene i Førde eller Haugesund også, finner du disse utlyst her:
Samfunnskontakt med arbeidssted BergenSamfunnskontakt med arbeidssted Haugesund

Arbeidsoppgåver

 • Koordinering av HVLs samarbeid med samfunns-, arbeids- og næringsliv, herunder systematisering og oppfølging eksternt og internt
 • Nettverksarbeid
 • Arbeid med politikk som angår HVL, inkl. politiker- og myndighetskontakt og arbeid med politiske plan- og styringsdokument
 • Utredninger, analyser og saksforberedelse innen aktuelle områder
 • Innspill til strategiarbeid
 • Støtte til gjennomføring av konferanser og seminar med eksterne samarbeidspartnere/ekstern deltakelse
 • Støtte i HVLs arbeid med livslang læring
 • Bidra i arbeidet med campusutvikling


Samfunnskontakten vil være ansvarlig for saksbehandling og oppfølging av aktuelle forum, råd og utvalg, og vil jobbe i team med samfunnskontakter ved HVLs fem campus og i tett samarbeid med kontaktpunkt i HVLs fire fakultet.
Samfunnskontakten vil få særlig ansvar som kontaktpunkt for omgivelsene ved aktuelt arbeidssted.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning og kompetanse:

 • Høyere utdanning, minimum bachelorgrad, gjerne mastergrad
 • God kjennskap til samfunns-, arbeids- og næringsliv i regionen
 • Godt nettverk i samfunns-, arbeids- og næringsliv – særlig omkring aktuelt arbeidssted
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, eventuelt annet skandinavisk språk, og engelsk er en forutsetning
 • God kjennskap til høyere utdanning og høgskulen sitt samfunnsoppdrag er en fordel
 • Erfaring med utdannings- og forskningspolitikk er en fordel
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel
 • Administrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset funksjonene i stillingen er en fordel

Om deg

Personlige egenskaper:
Vi søker en samfunns- og utviklingsorientert medarbeider med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Den foretrukne kandidaten evner å arbeide strukturert og selvstendig, til tider med stort ansvar innenfor et bredt og variert arbeidsområde.

Vi tilbyr

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er lønnet etter Statens lønsregulativ i stillingskode 1434 - rådgiver. Stillingskode 1364 - seniorrådgiver, kan vurderes ved særlig gode kvalifikasjoner.

Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
Hvordan søke på stillingen? Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.
Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.
Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.
Generell informasjon:Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Høgskulen på Vestlandet Kulturbilde