Produksjonsleiar Bilde

Produksjonsleiar

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Sunnfjord Miljøverk IKS Sunnfjord Fulltid
Sunnfjord Miljøverk IKS Logo

Sunnfjord Miljøverk IKS

Einestølen
6815 Førde
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Henning Tjørhom
920 77 595

Søknadsfrist

13. mars 2023 Søk på stillinga her

Om stillinga

For å nå ambisiøse klimamål og omstilling til ein sirkulær økonomi, står avfallsbransjen ovanfor store endringar. Vi søker deg som kan bidra til at SUM tar dette steget.

I rollen som produksjonsleiar får du ansvaret for den operative drifta i konsernet. Du vil få direkte påverking på den praktiske implementeringa av det grøne skifte. I tillegg vil du bli en sentral bidragsytar i arbeidet med verksemdas strategi og du får store moglegheiter til å sette ditt preg på organisasjonen som en del av konsernets leiing.


Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for operativ drift av renovasjon, miljøstasjonar og drift av hovudanlegget
 • Leie og vidareutvikle avdelinga og tilsette etter gjeldande strategi og mål
 • Sikre miljøriktig og kostnadseffektivt mottak, behandling og vidareforsending av avfall
 • Optimalisere interne prosesser for å sikre ønsket kvalitet på avfallstyper
 • Ansvarleg for avdelinga sine anskaffingar, derunder nedstraumsavtalar

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på master-/hovudfagsnivå.
 • Erfaring frå liknande leiarstilling.
 • Kjennskap og operativ erfaring frå leiing og drift av industriverksemder
 • Erfaring frå systematisk forbetringsarbeid, systematisering og optimalisering av produksjon
 • Kompetanse om HMSK

Vi tilbyr

 • Trygg jobb i ein trygg bransje og ein arbeidsplass i vekst
 • Konkurransedyktige vilkår og KLP pensjon
 • Fleksible arbeidstidsordningar etter avtale med kollegaer
 • Kompetanseheving: Deltaking på kurs og konferansar, nettverk og moglegheit til å hospitere hos andre renovasjonsselskap
 • Varierte oppgåver og moglegheit til å jobbe innanfor ulike fagfelt
Sunnfjord Miljøverk IKS Kulturbilde