Kommunikasjonsrådgjevar Bilde

Kommunikasjonsrådgjevar

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Sunnfjord Miljøverk IKS Sunnfjord Fulltid
Sunnfjord Miljøverk IKS Logo

Sunnfjord Miljøverk IKS

Einestølen
6815 Førde
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Karoline Høyvik / Bodil Øvretveit
471 57 671 / 909 56 898

Søknadsfrist

13. mars 2023 Søk på stillinga her

Om stillinga

Har du lyst til å vere ein del av det grøne skiftet?

Vi treng ein kommunikasjonsrådgjevar som kan engasjere og motivere våre kundar og abonnentar å få lyst til det same. Skal ein få til eit grønt skifte og gå over til sirkulær økonomi, må vi få med oss alle. Her treng vi hjelp frå deg!

Arbeidsoppgåver

Du vil arbeide i dagleg drift og prosjektbasert, med både intern og ekstern kommunikasjon. Som kommunikasjonsrådgjevar vil du vere ansvarleg for kommunikasjon og informasjon til abonnentane og kundane våre. Dette er ein av dei viktigaste faktorane for å lukkast med det grøne skiftet. God praktisk informasjon, haldningsskapande arbeid i fleire målgrupper, rettleiing om kjeldesortering og kunnskapsformidling vil være ein sentral del i dette arbeidet. Ein må tilpasse både informasjonskanal og innhald for å treffe menneske i alle aldrar og med ulike utgangspunkt. Her er det stort rom for å vere kreativ og nytenkande.

Vi har tilsette på fleire lokasjonar, og du vil vere ein nøkkelperson for å sikre god informasjonsflyt og kommunikasjon internt i organisasjonen. Ein må også rekne med at ein må vere med å handtere henvendingar frå presse.

Dette er ei nyoppretta stilling og vi vil kunne tilpasse arbeidsoppgåvene etter erfaring, ønskjer og kompetanse.

Kvalifikasjonskrav

  • Relevant høgare utdanning, lengre erfaring innan kommunikasjonsarbeid kan gjere opp for manglande utdanning
  • Gode språk- og kommunikasjonsferdigheiter både munnleg og skriftleg
  • Erfaring med å produsere og publisere tekstar og innhald til digitale flate til ulike målgruppe

Om deg

Vi søkjer ein kommunikasjonsrådgjevar som er inspirerande, allsidig og motivert, og som har interesse for bransjen og omstillinga til sirkulær økonomi.

Vi tilbyr

  • Trygg jobb i ein trygg bransje og ein arbeidsplass i vekst
  • Konkurransedyktige vilkår og KLP pensjon
  • Fleksible arbeidstidsordningar etter avtale med kollegaer
  • Kompetanseheving: Deltaking på kurs og konferansar, nettverk og moglegheit til å hospitere hos andre renovasjonsselskap
  • Varierte oppgåver og moglegheit til å jobbe innanfor ulike fagfelt
Sunnfjord Miljøverk IKS Kulturbilde