Lyst til å jobbe internasjonalt som juniorekspert i WHO?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Juniorekspert WHO Norec Sunnfjord Fulltid

Hva gjør en juniorekspert?

Junioreksperter (JPO) i en FN-organisasjon skal

 • støtte de internasjonale organisasjonene med å bygge opp erfaring innen utviklingssamarbeid
 • bidra med sin internasjonale kompetanse i norske miljø
 • bli en ressurs for framtidig rekruttering av nordmenn til FN

Som juniorekspert arbeider du vanligvis to år på samme kontor i en FN-organisasjon, og et tredje år på et kontor et annet sted. Slik får du erfaring både fra et feltkontor og fra et hovedkvarter i FN, enten det er Genève, New York, Nairobi eller Addis Abeba. Du får en unik, internasjonal arbeidserfaring og viktig kjennskap til hvordan FN-systemet fungerer.

Du inngår som et vanlig stabsmedlem på et FN-kontor. Du får også en mentor som følger deg opp både i faglige og administrative spørsmål.

Ledige juniorekspertoppdrag:

WHO søker juniorekspert med utdanning innen folkehelse, samfunnsvitenskap eller annen relevant utdanning til oppdrag innen universell helse til stilling i Montevideo, Uruguay.

Se fullstendig utlysning og søknadsskjema:

JPO - Technical Officer, Health Systems and Services at the World Health Organization

Søknadsfrist 14.05.2023. På grunn av ulike tidssoner så er det viktig å søke i god tid før søknadsfristen går ut.

For JPO-stillingene gjelder følgende:

 • Du finner mer informasjon om stillingene på hjemmesidene til Norec.
 • Du søker direkte til den internasjonale organisasjonen som har ledig oppdrag.
 • Bare norske borgere kan søke juniorekspertstillingene som Norec lyser ut.

Generelle kvalifikasjonskrav

 • norsk statsborgerskap
 • utdanning på høyere nivå (minimum masterutdanning/tilsvarende) og to års relevant arbeidserfaring
 • god skriftlig fremstillingsevne
 • svært gode engelskkunnskaper
 • arbeidskjennskap til et annet FN-språk blir lagt vektlagt (spansk, fransk, russisk, kinesisk, arabisk)
 • sterke menneskelige og interkulturelle ferdigheter
 • internasjonal erfaring og tilpasningsdyktighet

Vilkår

 • Det er organisasjonen du blir tilsatt i som har arbeidsgiveransvar, og vilkår for tilsetting blir bestemt av organisasjonen.
 • Lønnen er på P2-nivå, pluss ulike tillegg som blir justert mot kostnadsnivå på tjenestested.
 • Som tilsatt i FN er du fritatt for skatt, både i Norge og i landet du tjenestegjør i.
 • Reise- og flytteutgifter blir dekket for deg og medfølgende ektefelle, registrert samboer/partner og barn. Du må kunne dokumentere minst to års registrert samboerskap.
 • Du har 30 dager ferie i året.
 • Du må selv finne og betale for bolig
 • Du blir tilknyttet FNs ordninger for syketrygd og ulykkesforsikring.

Generell informasjon

Ved spørsmål om FN-stillinger, kontakt Norec ved å sende oss en e-post på fn_stillinger@norec.no