Sunnfjord Miljøverk IKS Hovedbilde

HR-rådgjevar

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Sunnfjord Miljøverk IKS Sunnfjord Fulltid
Sunnfjord Miljøverk IKS Logo

Sunnfjord Miljøverk IKS

Einestølen
6815 Førde
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Karoline Høyvik / Bodil Øvretveit
471 57 671 / 909 56 898

Søknadsfrist

13. mars 2023 Søk på stillinga her

Om stillinga

Folka våre er det viktigaste!

Er du den som vil hjelpa oss å rekruttere dei beste hovuda og hendene for å kunne etterleve dei nye krava som blir stilt til bransjen? Det går føre seg store endringar innanfor gjenvinning- og avfallsbransjen, og då er det viktig med dei rette folka på rett stad. Vi er på leit etter deg som kan tiltrekke, rekruttere, behalde og utvikla våre medarbeidarar. Søk på jobb hos oss og du vil få spele ei sentral rolle i det grøne skiftet og overgangen til sirkulær økonomi.

Arbeidsoppgåver

Endringane i bransjen føre til stor etterspørsel etter kompetanse på fleire utdanningsnivå, så du vil få ansvar for rekruttering innan varierte fagområde. Ei sentral oppgåve vil være å følgje opp arbeidet bransjen sjølv har satt i gong for å heve kompetansen og rekruttere fleire tilsette.

Som HR-rådgjevar vil du støtte og hjelpa leiarar innan HR-relatert arbeid, som personalsaker, onboarding/offboarding, oppfølging av sjukefråvær, tariffavtale og rekruttering. Ein viktig del av jobben vil være implementering og oppfølging av strategimål knytt til arbeidsmiljø, kompetanseheving og rekruttering. Du vil også få ansvar for å etablere ein rekrutteringsstrategi, lage handlingsplanar og følgje opp denne. Dette er ei nyoppretta stilling og vi vil kunne tilpasse arbeidsoppgåvene etter dine erfaringar, ønskjer og kompetanse.

Kvalifikasjonskrav

  • Relevant høgare utdanning
  • Erfaring innan HR-arbeid
  • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheiter
  • Erfaring med kompetanseutvikling

Om deg

Vi søkjer ein HR-rådgjevar som har interesse for bransjen og overgangen til det grøne skiftet, og som vil være med på å gjere ein forskjell.

Vi tilbyr

  • Trygg jobb i ein trygg bransje og ein arbeidsplass i vekst
  • Konkurransedyktige vilkår og KLP pensjon
  • Fleksible arbeidstidsordningar etter avtale med kollegaer
  • Kompetanseheving: Deltaking på kurs og konferansar, nettverk og moglegheit til å hospitere hos andre renovasjonsselskap
  • Varierte oppgåver og moglegheit til å jobbe innanfor ulike fagfelt
Sunnfjord Miljøverk IKS Kulturbilde