Fastlegestilling / ALIS i Aurland kommune Bilde

Fastlegestilling / ALIS i Aurland kommune

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Aurland kommune Aurland Fulltid

Om stillinga

Aurland kommune har ledig to 100% stillingar for fastlege ved etablert legekontor. Me ynskjer velkomen nyutdanna lege under spesialisering (ALIS) eller spesialist i allmennmedisin.
Stillingane er knytt til Aurland legekontor som i dag har 3 fastlegeheimlar og ein LIS1-stilling. Legestillingane er fastløna. Legekontoret er godt bemanna med to erfarne helsesekretærar og ein sjukepleiar. Legekontoret nyttar journalsystemet Infodoc.
-Listetak er 700.
-Løn for ALIS: 900.000,- + 20% av inntente eigendeler/refusjonar. Avtale om næringsdrift (0-avtale) kan ordnast ved ynskje om det.
-Løn for spesialist i allmennmedisin etter avtale
-Det er knytta allmennmedisinske offentlege oppgåver til heimelen, sjukeheim eller helsestasjon.
-1 dag pr veke avsett til administrasjon
-Deltaking i 4-delt daglegevakt på kontoret i Aurland.
-Deltaking i interkommunalt 12-delt legevakt for kommunane Aurland, Årdal og Lærdal (totalt ca 9500 innbyggjarar), samlokalisert med legevaktsentral og KAD på Lærdal sjukehus. Rolege vakter med fast løn og fri etter vakt.

Kvalifikasjonskrav

- Offentleg godkjend lege med norsk autorisasjon
- Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt
- Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
- Førarkort klasse B, og disponere eigen bil. Kontoret har eigen legevaktbil
- Godkjend politiattest jfr helsepersonellova før tiltreding i stillinga
- Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Om deg

- Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
- Høg arbeidskapasitet
- Fleksibel
- Positiv ogengasjert
- Inovativ og nytenkande
- Ha respekt for den deinskilde bruar
- Sjå heilskapleg i eit brukarperspektiv

Vi tilbyr

-ALIS vil få tildelt rettleiar, og me vil saman utarbeida og fylgja opp utdanningsplanen din. Rettleiing og supervisjon vil skje ved Aurland legekontor.
-Fri med løn til kurs inntil 4 veker pr år. Kommunen dekkjer kursutgifter som ikkje blir dekka av utdanningsfond II.
-Fokus på fagutvikling, med internundervisning kvar veke
-Kultur for ad-hoc rådgiving på heile legekontoret
-Samlokalisering og godt samarbeid med andre kommunale helsetenester
-Hjelp til å skaffe bustad
-Hjelp til å skaffe barnehageplass
-Hjelp til å skaffe arbeid til partner

Aurland kommune Kulturbilde