Fast 100% stilling som lærar, for tida Davik oppvekst

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Bremanger kommune Bremanger Fulltid

Om stillinga

Vi har ledig ei 100% stilling som lærar frå snarast.

 • Davik oppvekst er ein 1-10 skule med ca. 70 elevar og barnehage.

Kvalifikasjonar

Vi ønskjer lærar som har :

 • Godkjend pedagogisk utdanning.

 • Digital kompetanse.

 • God kommunikasjonsevne med stødig nynorsk rettskriving og godt norsk talemål.

 • Personlege eigenskapar som samarbeidsevne, relasjonskompetanse, systematikk, inkludererande klasseleiing og bidrag til eit godt arbeidsmiljø.

  Søkjarar med anna kompetanse kan òg søkje.

Vi tilbyr

 • Ein variert arbeidskvardag i eit godt og støttande arbeidsmiljø.

 • Gode muligheiter for medverknad på eigen arbeidssituasjon.

 • Ein skule med gode arbeidsforhold og rom for alle.

 • Hjelp til å skaffe bustad.

 • Hjelp til å skaffe barnehageplass.

 • Utvida mentorordning for nyutdanna.

Lønn og tilsettingsvilkår

Det blir stilt krav om politiattest ved tilsetting.

Løn etter tariff i samsvar med godkjend utdanning og praksis.

Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande tariffavtale, lover og reglement.