Hyllestad kommune Hovedbilde

Vi treng ny ergoterapeut

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Ergoterapeut Hyllestad kommune Hyllestad Fulltid

Om stillinga

Helse- og omsorgstenestene i Hyllestad har ledig 100 % fast stilling som ergoterapeut. Ergo- og fysioterapitenesta har fokus på helsefremjande og førebyggande tenester, behandling, rehabilitering, god samhandling med andre tenester og brukarmedverknad. Vi yter tenester til alle aldersgrupper, både heimebuande og dei på institusjon. Ergo- og fysioterapi inngår som ein del av eit tverrfagleg tenestetilbod, men blir også gitt som enkelttiltak.

Arbeidsoppgåver

 • Kartlegging av funksjonar og tilpassing av aktivitetar/arbeidsvanar
 • Formidling og tilpassing av tekniske hjelpemiddel
 • Velferdsteknologi
 • Tilrettelegging av fysiske omgjevnader
 • Rettleiing, informasjon og undervisning
 • Individuell trening og/eller gruppetrening
 • Kvardagsrehabilitering

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelor i ergoterapi/norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • Gjerne erfaring frå yrket
 • Du er tillitvekkande
 • Du har gode kommunikasjonsevner og likar å arbeide saman med andre
 • Generelt god IKT-kompetanse
 • Førarkort for personbil (B)
 • Det må framvisast tilfredsstillande politiattest og helseattest før tiltreding

Om deg

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har evne til å strukturera og koordinera arbeid i ein hektisk kvardag
 • Medansvar for å fremje eit godt arbeidsmiljø, positiv, serviceinnstilt og fleksibel
 • Du har evne til å jobbe sjølvstendig og løysingsorientert
 • Du bidrar til å skape kontinuitet, fagutvikling, kvalitet og stabilitet på arbeidsplassen

Vi tilbyr

 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Tverrfagleg og tverretatleg samarbeid
 • Gode arbeidskollegaer
 • Arbeid i ei verksemd i utvikling og moglegheit til å vera med å påverka
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale
 • Hjelp til å finne bustad
 • Reduserte satsar i barnehagen
 • Bustadtilskot ved førstegangsetablering
 • Gratis trening i Hyllestadhallen
Hyllestad kommune Kulturbilde