Stryn kommune Hovedbilde

Driftsingeniør

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stryn kommune Stryn Fulltid
Stryn kommune Logo

Stryn kommune

Stryn, Norge
6783 Stryn
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Avdelingsleiar kommunalteknikk Sigurd Muldsvor
481 22 311

Søknadsfrist

21. mai 2021 Søk på stillinga her

Om stillinga

Stryn kommune har ledig 100% fast stilling som driftsingeniør. Stillinga er knytt til avdeling for kommunalteknikk med ansvar for tilsyn og drift av kommunen sine eigne anlegg.

Ta gjerne kontakt om du vil vite meir om stillinga sitt innhald.

Arbeidsoppgåver

  • Tilsyn med vegar, bruer, park/grønt-anlegg, veglys, renovasjon, vatn og avløp
  • Kontakt med innbyggarar
  • Trafikktryggleikssaker
  • Sakshandsaming tekniske saker
  • Planlegge og kostnadsrekne vedlikehaldstiltak for veg, bruer, park/grønt-anlegg, veglys, vatn og avløp
  • Gjennomføre/leie mindre vedlikehaldstiltak
Stryn kommune Kulturbilde