Hyllestad kommune Hovedbilde

Dagleg leiar Hyllestad frivilligsentral

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Hyllestad kommune Hyllestad Fulltid

Om stillinga

Hyllestad Frivilligsentral skal stimulere til frivillig innsats, vera ein møteplass og brubyggjar mellom menneske i grendene, frivillige organisasjonar og det offentlege.

Er du opptatt av å utvikle lokalsamfunnet og glad i å få ting til å skje? Likar du å jobbe med engasjerte menneske? Då håpar vi du vil søkje jobben som dagleg leiar i 100 % stilling, oppstart 1.1.2023.

Arbeidsoppgåver

 Vidareutvikle møteplassar basert på frivillig arbeid for ei mangfaldig brukargruppe
 Arbeide målretta med rekruttering og koordinering av frivillige, marknadsføring og informasjonsarbeid
 Vidareutvikle det gode samarbeidet med og mellom frivilligheita, samt skape ein felles arena for frivillige lag og organisasjonar, utvikle møteplassar
 Stimulere til og gjennomføre lokale arrangement saman med frivilligheita
 Opplæring, rettleiing og oppfølging av frivillige
 Ansvar for budsjett, rekneskap, rapportering og søknader om tilskot
 Utarbeide årsplan/handlingsplan og årsmelding i samarbeid med styret
 Utvide utstyrssentralen til «BUA» ordning
 Delta i felles lokalsamfunnsutviklingsprosjekt saman med Hyllestad kommune, grendalag og lokalt næringsliv
 Oppgåvene vil vere mange og varierte, og nye arbeidsoppgåver kan kome til stillinga i tråd med utvikling og behov

Kvalifikasjonskrav

 Erfaring frå liknande stillingar og/eller kompetanse inn mot frivillig arbeid
 Kjennskap til og kunnskap om organisasjonsarbeid
 Evna til å arbeide sjølvstendig og fleksibelt
 Gode samarbeidsevner og som er ein god organisator
 Evna til å leie, motivere og skape tillit
 God evne til å skape dialog og gode relasjonar mellom menneske
 Idear, er kreativ, løysingsorientert, engasjert og har gjennomføringsevne
 God digital kompetanse, og som beherskar norsk og engelsk godt munnleg og skriftleg

Om deg

Vi ser etter ein dagleg leiar som først og fremst er glad i menneske og har god arbeidskapasitet. Ein må like å ha variert arbeidstid, då ein del arbeidsoppgåver går føre seg på ettermiddag/kveld/helg.

Personlege eigenskapar og erfaring frå frivillig organisasjonsarbeid vektleggast like mykje som formalkompetanse.

Dagleg leiar, saman med styret, vil ha eit stort handlingsrom til å utvikle innhald og drift av sentralen.
Vi ønskjer deg som er motivert, og som ser potensiale til å bygge opp Hyllestad frivilligsentral til å bidra aktivt i utviklinga av vårt lokalsamfunn. Vi ønskjer ein leiar som arbeider for å utvikle eit trygt, inkluderande fellesskap – og at det blir vidareutvikla ei forståing og etter kvart ein kultur, om at det er vi/oss som kan greie dette i lag.

Vi tilbyr

Ein spennande og meiningsfull jobb, der du som leiar for frivilligsentralen kan vere med å utvikle Hyllestad som eit velfungerande lokalsamfunn der alle blir inkludert.

Løn etter kvalifikasjonar og tariff
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Hjelp til å finne bustad om naudsynt
Reduserte betalingssatsar i barnehagen
Bustadtilskot til førstegongsetablerarar
Gratis tilgang til styrke- og spinningsrom i Hyllestadhallen

Velkommen som søkjar!

Hyllestad kommune Kulturbilde