Chief operating officer (COO) Bilde

UWC søker deg som ønsker å vere ein del av eit internasjonalt utdanningsmiljø

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Chief operating officer (COO) UWC Røde Kors Nordisk Fjaler Fulltid
UWC Røde Kors Nordisk Logo

UWC Røde Kors Nordisk

Hauglandsvegen 304, 6968 Flekke, Norge
6968 Flekke
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Leif-Arne Skaar
+47 913 35 723

Søknadsfrist

31. mai 2024 Søk på stillinga her

Vi du bidra til utdanning for fred og ei berekraftig framtid?


Som Chief operating officer i United World College Røde Kors Nordisk blir du del eit mangfaldig og internasjonalt felleskap som gjer ein skilnad.

På UWC møter du eit mangfald av språk og kulturar. I lunsjen kan du velje om du vil vere i komfortsona i dag, eller om du vil utfordre deg sjølv og lære eit nytt språk td.

COO vil vere sentral i vår leiargruppe og jobbe tett med rektor og andre leiarar. Vi søkjer deg som kan støtte og fremje vår visjon, samtidig som skulen har ei effektiv og ansvarsfull drift. I rektor sitt fråvær vil COO fungere som skulen sin juridiske representant.

Vi ser etter nokon som deler våre verdiar og prinsipp, og som kan kommunisere flytande på både norsk og engelsk. Relevant utdanning og erfaring på bachelor- eller masternivå er naudsynt, samt kunnskap om norske lover og forskrifter. Personleg integritet, ansvarsfølelse og evna til å motivere og leie andre er noko vi ser etter hos deg.

Følgande erfaring vil vere ynskjeleg:

  • Erfaring frå relatert leiarrolle
  • Arbeid i ulike og komplekse miljø
  • Arbeid innan internasjonale og fleirspråklege samenhengar
  • Forvalting av eigedom og infrastruktur
  • Prosjektleiing, inkludert byggeprosjekt

Viss du kjenner på at du har det som trengs for å vere vår neste COO, vil vi gjerne høyre frå deg.