Stryn kommune Hovedbilde

Branninspektør, fast 100% stilling

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stryn kommune Stryn Fulltid

Om stillinga

Stad, Gloppen og Stryn kommunar har etablert eit samarbeid innan brannførebyggande arbeid, og er i ferd med å utvide organisasjonen med fleire branninspektørar for å utføre det brannførebyggande arbeidet i desse tre kommunane.
Samarbeidet bygger på vertskommunemodellen der Stryn kommune er vertskommune. Kontorstad vil vere i Stryn. Arbeidsområdet vil dekke alle tre kommunane.

Arbeidsoppgåver

  • Gjennomføre branntilsyn, førebyggande oppgåver og sakshandsaming
  • Gjennomføre informasjons -og motivasjonsarbeid
  • Bistå utarbeiding av ROS-analyser, førebyggande analyse og planarbeid
  • Arbeid retta mot risikoutsette grupper
  • Gjennomføre førebyggande oppgåver og tilsyn iht avtale med samarbeidskommunar
  • Andre relevante oppgåver tillagt avdelinga
Stryn kommune Kulturbilde