Digitaliseringsdirektoratet Hovedbilde

Vil du bidra til å skape ein enklare digital kvardag?

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Applikasjonsforvaltning Digitaliseringsdirektoratet Sogndal Fulltid
Digitaliseringsdirektoratet Logo

Digitaliseringsdirektoratet

Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger, Noreg
6863 Leikanger
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Marianne Strypet
97522720

Søknadsfrist

31. januar 2024 Søk på stillinga her

Vi ser etter ein ny kollega med både kunnskap og interesse for teknologi. Du vil bidra til vidareutvikling av løysingane våre og gi støtte til både nye og eksisterande kundar. Liker du å skape entusiasme, er uredd for å ta på deg nye oppgåver og er hyggeleg å jobbe saman med? Da er du den vi ser etter.

Hos oss får du jobbe med den daglege forvaltninga av samfunnskritiske fellesløysingar og oppfølging av over 1600 offentlege verksemder og deira leverandørar. Dette er verksemder som mellom anna Skatteetaten, Nav, Lånekassen, Helsedirektoratet og kommunar.

Du vil inngå i ei teknisk gruppe som jobbar eksternt med oppfølging av kundar og leverandørar, og internt med å sikre vidareutvikling og stabil drift av fellesløysingar som mellom anna ID-porten, digital postkasse og eInnsyn.

Stillinga er fast og kontorstad er ved Digdir si avdeling på Leikanger, der vi i dag er 130 tilsette.

Aktuelle oppgåver

Følge opp kundar og leverandørar frå servicedesken vår

 • Integrasjon av tenester i fellesløysingar som mellomanna ID-porten, eInnsyn, eFormidling
 • Feilsøking, analyse og applikasjonsforvaltning
 • Utarbeide og vedlikehalde teknisk dokumentasjon
 • Ta hand om kundeperspektivet inn mot utviklingsteama våre

Oppgåvene blir tilpassa den aktuelle kandidaten etter kvalifikasjonar og erfaringar.

Kvalifikasjonar

Du må ha:

 • ha IT-fagleg utdanning på bachelor- eller masternivå, gjerne innan IT-drift, systemutvikling, informatikk eller informasjonsteknologi. Lang og relevant erfaring innan IT kan kompensere for utdanningskravet
 • vere nysgjerrig og utforskande innan teknologi. Du evnar å sjå korleis den kan nyttast i våre løysingar
 • ha god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk

Personlege eigenskapar

Vi søker deg som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheiter
 • jobbar godt sjølvstendig og i team
 • har eit brennande engasjement og som ønsker å bidra til ei raskare og meir samordna digitalisering av offentleg sektor

Vi tilbyr deg

 • utfordrande og varierte arbeidsoppgåver med stor moglegheit for personleg utvikling og kompetanseheving
 • lønn som rådgivar eller seniorrådgivar etter avtale
 • arbeidsstad i våre lokale på Leikanger med moglegheit for heimekontor inntil todagar i veka
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er ei av landets beste pensjonsordningar med gunstig bustadlån og gode forsikringsordningar
 • familievenleg personalpolitikk med gode arbeidstidsordningar
 • moglegheit for to timar trening i arbeidstida i veka

Les meir om å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.

Kva med å kombinere spennande faglege utfordringar og fleksibel arbeidstid med fantastiske moglegheiter for kortreiste friluftseventyr i kvardagen. Visste du at Sogn er kjent for sin gode laussnø og fantastiske sykkelstiar?

Inkluderande arbeidsliv og mangfald

Vi har tru på at mangfald er ein viktig byggestein i eit godt, spennande og utviklande arbeidsmiljø, og vi oppfordrar alle kvalifiserte kandidatar til å søke. Rett kompetanse på rett stad er vår viktigaste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personar med nedsett funksjonsevne også kan jobbe hos oss.

Vil du vite meir?

Synes du dette høyrest interessant ut og ønskjer nærare informasjon, kontakt gjerne

Seksjonsleiar: Marianne Strypet
E-post: marianne.strypet@digdir.no
Telefon: 975 22 720

Vitnemål og attestar må følge søknaden. Vi ber om at du hentar vitnemål frå Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillinga. Har du teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetting av papir og vitnemål, og godkjenning frå NOKUT.

Søkarlister kan bli offentleggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette begrunnast. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkerlista. Du vil i så fall bli varsla.